Przegląd Pedagogiczny

 

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane przez Instytut Pedagogiki UKW w Bydgoszczy, pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Roman Leppert
Redaktor tematyczny, sekretarz: dr Katarzyna Marszałek
Redaktor statystyczny: prof. dr hab. Barbara Ciżkowicz
Redaktor językowy (język polski): Sylwia Białobłocka
Redaktor językowy (język angielski): Monika Chodyna-Santus
Redaktorzy techniczni: Kamila Kacprzak, Katarzyna Marszałek

ISSN 1897-6557

Adres redakcji:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
przegladpedagogiczny@ukw.edu.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more