DSpace Repository

Przegląd Pedagogiczny, 2011, Numer 1

Przegląd Pedagogiczny, 2011, Numer 1

 

SPIS TREŚCI

I. Edukacja – pedagogia – pedagogika – pedagogizm
  • Ryszard Łukaszewicz
    O wielości rozumienia edukacji i wyższości pytań nad odpowiedziami
  • Andrzej Pluta
    Kłopot badawczy zwany klasztorem kultury edukacji
  • Ewa Rodziewicz
    O metaforze „pais-ago” i przemieszczaniu jej znaczeń dzisiaj
  • Zbyszko Melosik
    Kultura, akademia i edukacja - modernistyczno/postmodernistyczne interpretacj
  • Sławomir Sztobryn
    Pedagogika historyczna i filozoficzna
  • Krystyna Ablewicz
    Martinusa J. Langevelda koncepcja pedagogiki jako systematycznej wiedzy o sytuacji wychowawczej
  • Zbigniew Kwieciński
    Pedagogizm - wariacje wokół rozumienia kategorii
  • Edmund Trempała
    Edukacja formalna (szkolna) i edukacja nieformalna (równoległa, nieszkolna, pozaszkolna)
  • Przemysław Grzybowski
    Rozwój, postęp, edukacja. Od filozofii do pedagogii spirytystycznej

  • II. Procesy edukacyjne i ich badanie
  • Stanisław Palka
    Triangulacja w badaniach procesu dydaktyczno-wychowawczego
  • Alicja Kargulowa
    Próba zainteresowania pedagogiki ogólnej uczeniem się w sytuacji poradniczej
  • Wanda Dróżka
    Od pewności ku refleksyjności w zawodzie nauczycielskim. Przyczynek do dyskusji
  • Maria Czerepaniak-Walczak
    „Świat życia” jako kategoria pedagogiczna
  • Renata Borzyszkowska
    Kategoria pojęciowa „dobro dziecka”
  • Roman Leppert
    O potrzebie i niemożności kształtowania tożsamości młodzieży w epoce proteuszowej
  • Agata Przybysz
    Ukryty program - zakres treści i przegląd wybranych badań empirycznych
  • Beata Przyborowska
    Między teorią a praktyką w rodzinie i szkole
  • Amelia Krawczyk-Bocian
    Narracja jako spotkanie

  • III. Dyskursy pedagogiczne i edukacyjne
  • Zygmunt Wiatrowski
    Różne wymiary dyskursu edukacyjnego oraz sposoby jego prowadzenia
  • Krzysztof Rubacha
    Analiza dyskursu naukowego pedagogiki. Próba testowa
  • Bogusław Śliwerski
    Kontestacyjny dyskurs w pedagogice
  • Eugenia Potulicka
    Teoretyczne podstawy neoliberalizmu a jego praktyka
  • Urszula Ostrowska
    Dyskurs w edukacji akademickiej
  • Teresa Bauman
    Dydaktyka akademicka a innowacje
  • Helena Ostrowicka
    Młodość jako kategoria i relacja w dyskursie edukacyjnym

  • Recenzent tomu
    Prof. dr hab. Ryszard Gerlach

    Recent Submissions

    View more