Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Edukacja – pedagogia – pedagogika – pedagogizm
 • Ryszard Łukaszewicz
  O wielości rozumienia edukacji i wyższości pytań nad odpowiedziami
 • Andrzej Pluta
  Kłopot badawczy zwany klasztorem kultury edukacji
 • Ewa Rodziewicz
  O metaforze „pais-ago” i przemieszczaniu jej znaczeń dzisiaj
 • Zbyszko Melosik
  Kultura, akademia i edukacja - modernistyczno/postmodernistyczne interpretacj
 • Sławomir Sztobryn
  Pedagogika historyczna i filozoficzna
 • Krystyna Ablewicz
  Martinusa J. Langevelda koncepcja pedagogiki jako systematycznej wiedzy o sytuacji wychowawczej
 • Zbigniew Kwieciński
  Pedagogizm - wariacje wokół rozumienia kategorii
 • Edmund Trempała
  Edukacja formalna (szkolna) i edukacja nieformalna (równoległa, nieszkolna, pozaszkolna)
 • Przemysław Grzybowski
  Rozwój, postęp, edukacja. Od filozofii do pedagogii spirytystycznej

 • II. Procesy edukacyjne i ich badanie
 • Stanisław Palka
  Triangulacja w badaniach procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • Alicja Kargulowa
  Próba zainteresowania pedagogiki ogólnej uczeniem się w sytuacji poradniczej
 • Wanda Dróżka
  Od pewności ku refleksyjności w zawodzie nauczycielskim. Przyczynek do dyskusji
 • Maria Czerepaniak-Walczak
  „Świat życia” jako kategoria pedagogiczna
 • Renata Borzyszkowska
  Kategoria pojęciowa „dobro dziecka”
 • Roman Leppert
  O potrzebie i niemożności kształtowania tożsamości młodzieży w epoce proteuszowej
 • Agata Przybysz
  Ukryty program - zakres treści i przegląd wybranych badań empirycznych
 • Beata Przyborowska
  Między teorią a praktyką w rodzinie i szkole
 • Amelia Krawczyk-Bocian
  Narracja jako spotkanie

 • III. Dyskursy pedagogiczne i edukacyjne
 • Zygmunt Wiatrowski
  Różne wymiary dyskursu edukacyjnego oraz sposoby jego prowadzenia
 • Krzysztof Rubacha
  Analiza dyskursu naukowego pedagogiki. Próba testowa
 • Bogusław Śliwerski
  Kontestacyjny dyskurs w pedagogice
 • Eugenia Potulicka
  Teoretyczne podstawy neoliberalizmu a jego praktyka
 • Urszula Ostrowska
  Dyskurs w edukacji akademickiej
 • Teresa Bauman
  Dydaktyka akademicka a innowacje
 • Helena Ostrowicka
  Młodość jako kategoria i relacja w dyskursie edukacyjnym

 • Recenzent tomu
  Prof. dr hab. Ryszard Gerlach

  Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej