Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia
Dziecko w badaniach nauk społecznych

 • Barbara Smolińska-Theiss
  Dziecko w szkole – szkoła w służbie dziecku
 • Joanna Maria Garbula, Małgorzata Kowalik-Olubińska
  Konstruowanie obrazu dzieciństwa w perspektywie psychologicznej i socjokulturowej
 • Maria Szczepska-Pustkowska
  W stronę filozofii dzieciństwa. Adultystyczna wizja dziecka i dzieciństwa z Arystotelesem w tle
 • Małgorzata Kowalik-Olubińska
  Władza w dziecięcych grupach rówieśniczych w perspektywie foucaultowskiej

 • Dziecko w rzeczywistości społecznej
 • Wiesław Jamrożek
  Ogólnopolski Kongres Dziecka z 1938 roku – niedoceniane wydarzenie pedagogiczne Drugiej Rzeczypospolitej
 • Lucyna Szypulska-Kamyk
  Dziecko jako zuch w organizacji harcerskiej w Drugiej Rzeczypospolitej
 • Wiesław Theiss
  Sieroctwo wojenne polskich dzieci (1939-1945). Zarys problematyki
 • Beata Kozaczyńska
  Bez rodziców, bez domu... Okupacyjna codzienność dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego w latach 1942-1943 (wybrane aspekty)
 • Romuald Grzybowski
  Socjalizacja w cieniu konfliktu. Sytuacja wychowawcza dzieci i młodzieży w Polsce w latach rządów Władysława Gomułki (1956-1970)
 • Andrzej Kołakowski
  Reorientacja celów wychowania dzieci osieroconych w Polsce po II wojnie światowej w świetle czasopiśmiennictwa pedagogicznego PRL

 • Obrazy dziecka i dzieciństwa
 • Witold Brzeziński
  Obraz dziecka w perspektywie historyczno-porównawczej. Przeszłość we współczesności, współczesność w przeszłości
 • Aneta Bołdyrew
  Obraz i rola dziecka w piśmiennictwie Królestwa Polskiego na początku XX wieku
 • Monika Nawrot-Borowska
  Higiena małego dziecka w świetle poradników z początku XX wieku
 • Elżbieta Dolata
  Dzieciństwo galicyjskie na początku XX wieku w świetle chłopskiej literatury pamiętnikarskiej
 • Agnieszka Małek
  Tradycyjne i nowatorskie myślenie o dziecku w poradnikach wychowawczych z okresu Drugiej Rzeczypospolitej
 • Kamila Juchcińska-Giłka
  Dzieciństwo na wsi polskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej w świetle źródeł pamiętnikarskich
 • Marek Sass
  „Dzieciństwo moich dzieci” Teresy Górskiej – nieznany przyczynek do dziejów rodziny ziemiańskiej na Pomorzu
 • Aldona Ossowska-Zwierzchowska
  Świat dzieci w ich wypowiedziach na łamach „Płomyczka” z okresu PRL

 • II. Raporty z badań
 • Łukasz Linowski
  Dzieci na koloniach w województwie pomorskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (w świetle materiałów archiwalnych)
 • Urszula Wróblewska
  Obrazy dzieciństwa zachowane w pamięci mieszkańców Żuław Elbląskich po 1945 roku
 • Małgorzata Wójtowicz-Dacka
  Wiedza o potrzebach psychicznych małych dzieci w opinii dwóch pokoleń rodziców

 • Recenzenci tomu
  prof. Krzysztof Jakubiak, dr hab. Alicja Kicowska, prof. Jerzy Kochanowski, prof. Ewa Marynowicz-Hetka, dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. Mieczysław Plopa

  Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej