Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Dominik Bień
  Transformatywny intelektualista w polskiej tradycji pedagogicznej i politycznej przełomu XIX i XX wieku
 • Michał Hnatiuk
  Czynniki społeczne warunkujące efektywność kształcenia. Czynnik polityczny
 • Wiesław Żardecki
  Wartościowanie człowieka i ludzkiego życia w świecie sztuki. Perspektywa pedagogiki kultury
 • Alicja Żywczok
  Więź człowieka ze środowiskiem naturalnym. Rekonstrukcja i interpretacja dorobku naukowego Bogdana Suchodolskiego
 • Bożena Listkowska
  Przeciwdziałanie postawom agresji. Pedagogiczne implikacje filozofii Józefa Tischnera
 • Magdalena Cuprjak
  Budowanie wiedzy o młodzieży w dyskursie normatywnym
 • Anna Józefowicz
  Tailor-made Identities: Problem Illustrated with the Example of Stories of Selected Literary Characters Based on the Liquid Modernity Concept by Zygmunt Bauman
 • Maria Szczepska-Pustkowska
  „Teatr dla dzieci” a „teatr dziecięcy” z perspektywy kofiguracjonizmu Margaret Mead
 • Lucie Zormanowá
  Learning Strategies Used by University Students in Distance Learning
 • Wioletta Junik
  Polsko-ukraińska współpraca na rzecz rozwoju systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Ukrainie
 • Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Michał Krawiec
  Edukacja domowa jako alternatywna forma realizacji obowiązku szkolnego. Stan polskich badań i perspektywy badawcze
 • Anna Szafrańska, Justyna Pawlak
  W poszukiwaniu lepszych możliwości kształcenia dla własnego dziecka. Edukacja domowa z perspektywy rodziców
 • Barbara Jankowiak, Sylwia Jaskulska
  Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19
 • Małgorzata Kuśpit
  Styles of Coping with Stress of the Artistically Talented Youth in the School Environment
 • Katarzyna Lichtańska, Barbara Cygan
  School Skills of Digital Natives in the Context of Functional Illiteracy
 • Adam Mroczkowski
  Właściwości kultury uczenia się matematyki uczniów kończących szkoły podstawowe i gimnazjalne
 • Monika Węglarz-Masłowska
  Umiejętności matematyczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym
 • Alicja Potorska
  Worksheet For Observing the Effects of Development in the Scope of Autonomy in 2- to 3-year-old Children (WOA)
 • Katarzyna Marszałek
  Family and Parenthood of Polish Girls Scouts and Polish Boy Scouts in the Years 1911-1939 and 1939-1945
 • Grzegorz Rzeźnik, Joanna Ignatowicz-Nikel
  System ekonomii punktowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców w Krakowie -implikacje praktyczne i przykłady dobrej praktyk
 • Magdalena Szpunar
  O (nie)rzetelnych recenzjach w nauce
 • Amanda Błaszczak
  Dyskurs młodzieżowy na forach internetowych
 • Adrian Piendel
  K. Maliszewski, D. Stępkowski, B. Śliwerski / Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia. Kraków 2019
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej