Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Michał Głażewski
  Rudolf Steiner. Przyczynek do biografii
 • Magdalena Wędzińska
  Człowiek na drodze do wartości. Myśl etyczna Maxa Schellera – implikacje pedagogiczne
 • Michał Okseniuk
  Ratunek dla świata. Propozycja Amina Maaloufa
 • Karol Kołbyk
  Wychowawca czy dobry wujek? - rola pedagoga ulicy w środowisku lokalnym

 • II. Z badań
 • Monika Nawrot-Borowska
  Tradycje powstania styczniowego i ich rola w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia (w świetle wspomnień z zaboru rosyjskiego) – w 150. rocznicę zrywu niepodległościowego z 1863 roku
 • Martyna Klaus
  Ideał wychowania w Polsce w latach 1945-1949 w publicystyce "Nowej Szkoły"
 • Renata Borzyszkowska
  "Twoje Dziecko" (1951-1981) – magazyn poradnikowy dla rodziców

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Krzysztof Kamiński
  Filozofia na studiach pedagogicznych
 • Krzysztof Skorulski
  Słowo i pustosłowie

 • IV. Esej naukowy
 • Aleksander Nalaskowski
  Interhomo

 • V. Debiuty naukowe
 • Izabela Lisiewicz
  Systematyzacja teoretycznych ujęć animacji społecznej

 • V. Recenzje
 • Sebastian Taboł
  Lech Witkowski / Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków 2013

 • Recenzenci tomu
  prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, dr hab. Mariusz Cichosz, dr hab. Marek Budajczak, dr hab. Sławomir Futoma, dr hab. Jarosław Gara, dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, dr hab. Romuald Grzybowski, dr hab. Piotr Kostyro, dr hab. Grażyna Sawicka, dr hab. Ewa Wysocka

  Najnowsze pozycje

  • Rudolf Steiner. Przyczynek do biografii 

   Głażewski, Michał (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Przedmiotem artykułu jest życie i dzieło Rudolfa Steinera austriackiego filozofa, reformatora społecznego, architekta i ezoteryka, którzy na początku XX wieku zainicjował ruch duchowy, oparty na antropozofii jako ezoterycznej ...
  • Człowiek na drodze do wartości. Myśl etyczna Maxa Schelera – implikacje pedagogiczne 

   Wędzińska, Magdalena (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Artykuł ten poświęcony jest przybliżeniu zagadnień związanych z myślą etyczną Maxa Schelera. Zaprezentowano w nim rozumienie fenomenologii w ujęciu Schelerowskim oraz zagadnienia związane z poznaniem aksjologicznym, ...
  • Ratunek dla świata. Propozycja Amina Maaloufa 

   Okseniuk, Michał (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Amin Maalouf podejmuje próbę opisu współczesnego świata i jego problemów. Za największy z nich uznaje plemienną koncepcję tożsamości – opiera się ona na sztywnym podziale my – oni. Na jej powstanie miało wpływ wiele ...
  • Wychowawca czy dobry wujek? - rola pedagoga ulicy w środowisku lokalnym 

   Kołbyk, Karol (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Artykuł przedstawia analizę roli, jaką pełni pedagog ulicy na przykładzie wybranych projektów działań pedagogów ulicy. Przedstawiono trzy różne działania w nurcie pedagogiki ulicy: Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej, ...
  • Tradycje powstania styczniowego i ich rola w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia (w świetle wspomnień z zaboru rosyjskiego) – w 150. rocznicę zrywu niepodległościowego z 1863 roku 

   Nawrot-Borowska, Monika (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Rok 2013 jest rokiem 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Wspomnienia Polaków żyjących w drugiej połowie XiX i na początku XX wieku często przesycone są fragmentami dotyczącymi tego wydarzenia – niemal w każdym z ...
  • Ideał wychowania w Polsce w latach 1945-1949 w publicystyce "Nowej Szkoły" 

   Klaus, Martyna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Niniejsza publikacja przygląda się z bliska kwestiom związanym z kształtowaniem się ideału wychowania w polskiej, zmierzającej ku komunizmowi powojennej rzeczywistości; ideału opartego na wytycznych w znacznej mierze ...
  • "Twoje Dziecko" (1951-1981) – magazyn poradnikowy dla rodziców 

   Borzyszkowska, Renata (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   W artykule podjęto się zadania zaprezentowania jednego z tytułów w segmencie pism dla rodziców. Wybrano tytuł Twoje Dziecko ze względu na kryterium czasowe. To najstarszy tytuł spośród innych tytułów aktualnie dostępnych ...
  • Filozofia na studiach pedagogicznych 

   Kamiński, Krzysztof (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Współczesny pedagog nie może być pozbawiony wyobraźni; nie może być pozbawiony ciekawości świata, ambicji jego sensownego ogarnięcia oraz marzeń o jego zmienianiu (ulepszaniu). Współczesny pedagog powinien więc być solidnie ...
  • Słowo i pustosłowie 

   Skorulski, Krzysztof (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Co jakiś czas w ramach przemian kulturowych dochodzi do rozziewu między stosowanymi słowami a aktualnym życiem: określamy to jako zjawisko pustosłowia. Jako klucz do rozumienia tego typu zjawisk przedstawiona zostaje ukuta ...
  • Interhomo 

   Nalaskowski, Aleksander (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
  • Systematyzacja teoretycznych ujęć animacji społecznej 

   Lisiewicz, Izabela (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Animacja społeczna jest procesem wyróżniającym się złożonym społecznym kontekstem. Przede wszystkim, stanowi ona czynnik ułatwiający komunikację społeczną i redukujący społeczne konflikty. Poprawia klimat społeczny, a w ...
  • Lech Witkowski / Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków 2013 

   Taboł, Sebastian (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)