Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Michał Głażewski
  Kategoria wolności w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna
 • Andrzej Olubiński
  Podmiotowa aktywność własna jako szansa samorealizacji i rozwoju (w świetle założeń edukacji humanistycznej i krytycznej)
 • Kazimierz Czerwiński
  Aksjologiczne konteksty słabości sfery publicznej
 • Joanna Anioł
  Emocje i edutainment, czyli więcej pytań niż odpowiedzi
 • Magdalena Kolber
  Wirtualna koncepcja człowieka sukcesu - codzienność - rzeczywistość szkolna
 • Emilia Mazurek
  (Nie)Zaufanie społeczne względem samodzielności edukacyjnej rodziców w homeschoolingu

 • II. Z badań
 • Małgorzata Mikut
  Z jakich źródeł wiedzy korzysta student pedagogiki?
 • Joanna Nowak
  „Zanim rozpocznie się szkoła…” - wyobrażenia studentów wczesnej edukacji o pracy nauczyciela - wychowawcy uczniów pierwszej klasy
 • Maria Deptuła
  Co uczniowie klas IV, V i VI chcieliby zmienić w swojej klasie - relacja z badań
 • Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Urszula Dernowska
  Wartości w organizacji szkolnej z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych
 • Jolanta Nowak
  Szkoła jako projekt obywatelsko-edukacyjny
 • Jowita Gromysz
  Igrzyska emocji. Literackie obrazy wartości i emocji
 • Liliana Kołodziejczak
  Emocje dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Kaja Koronkiewicz
  Emocje doświadczane przez pacjentów i ich rodziny w interakcjach z lekarzami. Analizy wypowiedzi użytkowników forów internetowych dotyczących raka piersi
 • Emilia Mazurek
  Rak piersi i emocje. Małżonkowie wobec decyzji o rekonstrukcji piersi u żony

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Zbyszko Melosik
  Wskaźnikowanie człowieka i rzeczywistości jako forma sprawowania władzy
 • Paweł Piotrowski
  Psucie nauki dla początkujących, czyli jeszcze jedna wersja prawa Kopernika-Greshama

 • IV. Debiuty naukowe
 • Iwona Rambowicz
  Style uczenia się uczniów w klasach I – III

 • V. Recenzje
 • Sebastian Taboł
  Andrzej Ryk / W poszukiwaniu podstaw badań ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej. Na podstawie koncepcji Edmunda Husserla. Kraków 2015
 • Katarzyna Cieplińska
  Barbara Kowalewska / O antropozofii Rudolfa Steinera. Moje ścieżki między Amsterdamem, Samotraką, Chartres a Warszawą. Kraków 2015
 • Małgorzata Tyszkowska
  Renata Michalak / Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań 2014

 • VI. Varia
 • Bogusław Śliwerski
  Kryzys oświatowej demokracji w świetle makropolitycznych badań pedagogicznych
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej