Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Jarosław Gara
  Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie
 • Markus Lipowicz
  Ponowoczesność jako posthumanistyczna kondycja społeczno-kulturowa: perspektywa pedagogiczno-socjologiczna
 • Mariusz Dembiński
  Edukacja jako nośnik doświadczenia pedagogicznego w kontekście kreacji podmiotu pedagogicznego. Próba ustanowienia postpedagogiki
 • Ewa Rozkosz
  Uczenie się badawczych kompetencji informacyjnych. Przegląd literatury

 • II. Z badań
 • Katarzyna Pardej
  Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych uczniów szkół zawodowych
 • Magdalena Wędzińska
  Preferencje wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych - próba charakterystyki
 • Beata Krajewska
  Rodziny pomocowe jako forma wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
 • Paulina Osyda
  Wpływ metod aktywizujących na kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Justyna Sztobryn-Bochomulska
  (Nie)obecność kategorii śmierci w edukacji dzieci - głos w dyskusji
 • Monika Chodyna-Santus
  Medykalizacja niepowodzeń szkolnych a rynek usług terapeutycznych. Kontrowersje wokół metod terapii

 • IV. Debiuty naukowe
 • Angelika Figiel
  Pedagog szkolny - problem niedookreśloności zadań

 • V. Recenzje
 • Małgorzata Kucharska
  Rafał Włodarczyk Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej. Kraków 2016
 • Monika Jurewicz
  Zbyszko Melosik, Mirosław J. Szymański (red.) Tożsamość w warunkach zmiany społecznej. Warszawa 2016
 • Jerzy Nikitorowicz
  Aneta Rogalska-Marasińska. Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Edukacja, teorie kształcenia i wychowania. Łódź 2017
 • Najnowsze pozycje