Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Dietrich Benner, Dariusz Stępkowski
  Teoretyczne i społeczne ukonstytuowanie własnej logiki nowoczesnego wychowania. Rozważania w nawiązaniu do Jana Amosa Komeńskiego i Jana Jakuba Rousseau
 • Jarosław Gara
  Specyfika polskiej recepcji twórczości Johanna Friedricha Herbarta
 • Jan Kłos
  Kiedy rzeczy zamieniają się w słowa

 • II. Z badań
 • Eva Zamojska
  „Murzynek Bambo wiecznie żywy!” Rzeczywistość politycznej poprawności w podręcznikach szkolnych
 • Bartłomiej Międzybrodzki
  Narkomania wśród polskiej młodzieży na przełomie lat 70. i 80. XX wieku

 • III. Recenzje
 • Przemysław Florczak
  Jarosław Gara / Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, Kraków 2008
 • Andrzej Ryk
  Jarosław Gara / Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, Warszawa 2009
 • Paulina Cywińska
  Tomasz Szlendak / Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011
 • Renata Borzyszkowska
  Maria Szczepska-Pustkowska / Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy (i demokracji), Kraków 2011

 • Varia
 • Małgorzata Karwowska
  Epitafium dla dr hab. Aleksandry Zawiślak prof. UKW (1957-2012)
 • Mariusz Cichosz
  O szkole, środowisku i edukacji równoległej – rekonstrukcja poglądów – w pierwszą rocznicę śmierci Profesora Edmunda Trempały

 • Recenzenci tomu
  prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha, prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, prof. dr hab. Elwira Jolanta Kryńska, prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, dr hab. Andrzej Ciążela, dr hab. Ryszarda Cierniewska, dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, dr hab. Jarosław Gara, dr hab. Wiesław Ambrozik, dr hab. Romuald Grzybowski, dr hab. Lucyna Kopciewicz, dr hab. Robert Opora, dr hab. Dariusz Stępkowski, dr hab. Sławomir Sztobryn

  Najnowsze pozycje