Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Jerzy Nikitorowicz
  Pedagogika międzykulturowa w rewitalizacji heterologii w warunkach zróżnicowania kulturowego
 • Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych
  Pokolenia odkryte i nieodkryte. Wgląd w niemieckie badania edukacyjne nad dzieciństwem, młodością, dorosłością i starością
 • Piotr Stańczyk
  Didactics and politics in Paulo Freire’s philosophy of education: On the abandonment of the concept of conscientization
 • Anna Mańkowska
  Chińska ekspansja edukacyjna na świecie
 • Piotr Walewicz
  Koncepcje antropocenu i kapitalocenu a ekopedagogika
 • Arkadiusz Żukiewicz
  Wprowadzenie do zagadnień pedagogiki drogi. Perspektywa społeczno-pedagogiczna
 • Przemysław Paweł Grzybowski
  Postśmiech, postpamięć i postprawda a edukacja do (post)pamięci
 • Magdalena Pluta
  Funkcjonowanie biopsychospołeczne adolescentów z chorobą nowotworową i możliwości ich pedagogicznego wsparcia

 • II. Z badań
 • Ewa Krause
  Studentki-matki o łączeniu studiów i macierzyństwa. Badania wstępne
 • Katarzyna Marszałek
  Pedagogie stowarzyszeń zwykłych harcerskich i skautowych w świetle ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Raport z badań
 • Justyna Ratkowska-Pasikowska, Sławomir Pasikowski
  Seksualność dziecka jako przedmiot publikacji prasowych. Wstępny komunikat z badań
 • Anna Michalczyk, Monika Masłowska
  Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnych
 • Stanisława Nazaruk, Joanna Marchel
  Rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie ćwiczeń z geometrii
 • Izabela Krasińska
  Możliwości i perspektywy badań bibliologiczno-prasoznawczych nad historią edukacji, oświaty i wychowania w Królestwie Polskim na początku XX wieku
 • Małgorzata Krakowiak
  O młodzież polską… działalność redakcyjna i publicystyczna Stefanii Sempołowskiej w czasopiśmie Z Bliska i z Daleka (1913-1914)
 • Edyta Charzyńska
  University connectedness among students and its measurement

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Jarosław Gara
  Odyseja myśli poszukującej „życia utkanego z refleksyjności nad marzeniami”
 • Przemysław Chmielecki
  Recenzje naukowe - błędy, pułapki i postulaty
 • Maciej Sysło
  Na ratunek uczącym się matematyki. Jak moglibyśmy się uczyć
 • Beata Skotnicka
  Inclusive education - a space for development of all students or a utopian vision?

 • IV. Debiuty naukowe
 • Robert Rejniak
  Dialog Motywujący jako metoda działania we wczesnej interwencji profilaktycznej

 • V. Recenzje
 • Błażej Przybylski
  Izabela Tomala-Kaźmierczak / Radiomaryjny wzorzec demokracji. Analiza treści „Rozmów niedokończonych”. Toruń 2015
 • Gabriela Dobińska
  Małgorzata Zalewska-Bujak / Nauczyciel w polu szkolnym - w świetle teorii Pierre’a Bourdieu i nauczycielskich narracji. Katowice 2017
 • Rafał Włodarczyk
  Bogusław Śliwerski, Andrzej Rozmus (red.) / Alternatywy w edukacji. Kraków 2018
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej