Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Teresa Hejnicka-Bezwińska
  Związek Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską
 • Maria Szczepska-Pustkowska, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Longina Strumska-Cylwik
  Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego a dziecięce obywatelstwo
 • Astrid Męczkowska-Christiansen, Ewa Zalewska
  Koncepcja wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego jako przyczynek do dyskusji o współczesnym modelu edukacji obywatelskiej w Polsce
 • Sylwester Zielka
  Od banalnego do nachalnego nacjonalizmu - rozważania wokół koncepcji wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego
 • Jolanta Kruk
  Muzeum jako miejsce uczenia się i doświadczenia. Z inspiracji strukturalnych w dydaktyce Kazimierza Sośnickiego
 • Adela Kożyczkowska, Jarosław Ellwart
  „Obowiązkiem każdego obywatela jest być najpierw dobrym państwowcem”. Obywatelstwo i/a etniczność czytana w świetle państwa i wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego (aspekty)
 • Dariusz Stępkowski
  Kształcenie religijne w interesie publicznym. Perspektywa pedagogiki ogólnej
 • Jarosław Gara
  Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej. Koncepcyjne ujęcie zamysłu i eksplikacji problemu

 • II. Z badań
 • Ewa Wysocka
  Wschodząca dorosłość a prospołeczność (działanie społeczne) - teoretyczne i empiryczne wyznaczniki postaw życiowych młodego pokolenia
 • Klaudia Boniecka, Hanna Liberska
  Aktywność fizyczna, zachowania żywieniowe i ocena ciała u dziewcząt w drugiej fazie dorastania
 • Anna Brzeska, Agnieszka Wieszaczewska
  Znaczenie przestrzeni w bajkach magicznych
 • Karolina Mudło-Głagolska, Marta Lewandowska
  Edukacja inkluzyjna w Polsce
 • Piotr Gindrich
  Jakość pedagogiczna środowiska dziecka w wieku przedszkolnym - wybrane zagadnienia teoretyczne i empiryczne
 • Ryszard Kałużny
  Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna uczniów gimnazjów - zagospodarowanie czasu wolnego

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Józef Górniewicz
  Kierownik katedry naukowej jako lider zespołu badawczego
 • Monika Łozińska
  Możliwości przeciwdziałania zjawisku ściągania i plagiatom wśród studentów

 • IV. Debiuty naukowe
 • Anna Sobczak
  Teoria kapitału ludzkiego - konteksty edukacji i rynku pracy
 • Maciej Wilk
  „Niegrzeczny uczeń, niegrzeczna uczennica” - od normy rozwojowej do psychopatologii w okresie adolescencji

 • V. Recenzje
 • Bogusław Śliwerski
  J. Suchodolska / Poczucie jakości życia młodych dorosłych na przykładzie studenckiej społeczności akademickiej, Toruń 2017
 • Jolanta Suchodolska
  W odpowiedzi na recenzję Prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego
 • Magdalena Pluta
  M. Orłowska, J. Błeszyński / Czas wolny w służbie niepełnosprawnych. Wybrane problemy. Warszawa 2018
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej