Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Jan Woleński
  Szkoła Lwowsko-Warszawska z perspektywy historycznej
 • Teresa Hejnicka-Bezwińska
  Kulturowe uwarunkowania włączenia pedagogiki w zakres zainteresowań Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
 • Stepan Ivanyk
  Szkoła Twardowskiego i ukraińskie szkolnictwo w Galicji pierwszego czterdziestolecia XX wieku
 • Piotr Kostyło
  Krytyka irracjonalizmu w Szkole Lwowsko-Warszawskiej i jej pedagogiczny wyraz
 • Ryszard Maciołek
  Stosunek logiki do dydaktyki w poglądach niektórych przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
 • Urszula Ostrowska
  O wartościach ponadczasowych uniwersytetu w myśli Kazimierza Twardowskiego
 • Przemysław Zientkowski
  Elementy pedagogiczne w poezji Tadeusza Kotarbińskiego
 • Krzysztof Wojcieszek
  Praktyka dydaktyczna Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej jako egzemplifikacja ideału opiekuna spolegliwego. Refleksje ucznia
 • Sławomir Sztobryn
  Badania z zakresu historii filozofii wychowania w twórczości Bogdana Nawroczyńskiego i Kazimierza Sośnickiego. Prekursorzy współczesnej historiografii myśli pedagogicznej
 • Krzysztof Kamiński
  Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego
 • Witold Brzeziński
  Stefana Swieżawskiego ideał (kształcenia i wychowania) historyka filozofii i jego związki ze Szkołą Lwowsko-Warszawską i jej ideałami

 • II. Z badań
 • Piotr Gindrich
  Kwestionariusz Wsparcia Edukacyjnego (KWE) – struktura i cechy psychometryczne narzędzia
 • Ewa Wysocka, Katarzyna Tomiczek
  Szkoła jako środowisko życia i codzienność ucznia –analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje percepcji i sposobu wartościowania szkoły przez uczniów

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Hanna Kostyło
  Internet jako przestrzeń indywidualnych wyborów życiowych
 • Justyna Krajewska
  Etyczne dylematy użytkowników portali i forów internetowych
 • Piotr Kostyło
  Związki miłosne w sieci - tożsamość i odpowiedzialność
 • Mariusz Cichosz
  O nowych wyzwaniach dla pedagogiki - o związkach miłosnych w sieci - na kanwie książki Kamili Kacprzak i Romana Lepperta

 • IV. Recenzje
 • Sebastian Taboł
  Bogusław Bieszczad / Pedagogika i język. Perspektywa ponowoczesna. Kraków 2013
 • Monika Chodyna-Santus
  Manfred Spitzer / Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk 2013

 • V. Varia
 • Bogusław Śliwerski
  Pedagogika (w) demokracji

 • Recenzenci tomu
  dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw. UKW, prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, UG, dr hab. Roman Leppert prof. nadzw. UKW, dr hab. Marek Rembierz prof. nadzw. UŚ

  Najnowsze pozycje