Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Justyna Spychalska-Stasiak
  Rodzina i płeć w krzywym zwierciadle tożsamości rodzaju
 • Karina Stępkowska
  Znaczenie kategorii sprawiedliwości w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Izabela Edyta Dąbrowska
  Idea społeczeństwa dziecięcego w ujęciu Janusza Korczaka (na przykładzie systemu wychowawczego Domu Sierot)

 • II. Z badań
 • Małgorzata Przeniosło
  Habilitacja z pedagogiki w II Rzeczypospolitej
 • Barbara Ostafińska-Molik, Ewa Wysocka
  Rodzina w doświadczeniach młodzieży gimnazjalnej w kontekście przemian rodziny współczesnej - refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje
 • Magdalena Gajtkowska
  Rola matki jako obszar dylematów współczesnych kobiet. Badania własne
 • Paulina Peret-Drążewska
  Orientacje wspólnotowe młodzieży w warunkach indywidualizacji społeczeństwa
 • Barbara Jankowiak, Emilia Soroko
  Wybrane determinanty doświadczania pracy zawodowej przez socjoterapeutów

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Piotr Łaszczyca
  Kuna w kurniku i biologia nauczania, czyli o tym, jak neurodydaktyka włącza się do sporu o szkołę

 • IV. Debiuty naukowe
 • Szymon Borsich
  Propozycja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych

 • V. Recenzje
 • Barbara Adamczyk
  Krystyna Zabawa, Renata Pater (red.) / Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku. Specyfika relacji dziecko - dorosły. Kraków 2014
 • Vladimir Petrov
  Krzysztof Kuźmicz / E-learning: kultura studiowania w przestrzeni sieci. Sopot 2015
 • Bogusław Śliwerski
  Ditta Baczała / Kim pan jest, mistrzu? Toruński czworobok pedagogiczny. Kraków 2016
 • Najnowsze pozycje