Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Henryk Mizerek
  Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań
 • Justyna Nowotniak
  Ewaluacja - badanie nie do końca (za)stosowane
 • Monika Maciejewska
  Współczesne badania pedagogiczne - tworzenie wiedzy potrzebnej praktyce
 • Marzenna Zaorska
  Postulaty Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w wymiarze edukacja jako wyznacznik przygotowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do życia samodzielnego, godnego, wartościowego w dorosłości
 • Anna Zamkowska
  Współpraca organizacji pozarządowych na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych

 • II. Z badań
 • Jolanta Kruk
  Projektowanie w edukacji. Aspekty metodologiczne i praktyczne na przykładzie tworzenia przestrzeni dla doświadczeń percepcyjnych
 • Przemysław Gąsiorek, Beata Zamorska
  Zmiana działalności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Badania interwencyjne w kulturowo-historycznej teorii działalności
 • Maria Groenwald
  Uczyć się od studenta
 • Beata Adrjan
  Historia pewnej lekcji, czyli uniwersyteckie przygotowanie do prowadzenia zajęć w klasach młodszych. Próba ewaluacji on going
 • Dariusz Kubinowski
  Między etnochoreologią stosowaną a taneczną etnopedagogią. Przykład interdyscyplinarnych badań podłużnych w działaniu
 • Joanna Frankowiak
  W drodze do wsparcia szkół w optymalizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
 • Jakub Kołodziejczyk
  Nie wierzyć własnym oczom - obserwacja w ewaluacji
 • Beata Borowska-Beszta
  Aborcja eugeniczna w opiniach polskich studentów studiów uniwersyteckich drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna. Raport z etnograficznego studium przypadku
 • Monika Masłowska
  Zaraźliwy optymizm, czyli style wyjaśniania studentów pedagogiki specjalnej
 • Anna Piórowska, Małgorzata Basińska, Krzysztof Piórowski, Martyna Janicka
  The Brief Resilience Coping Scale - polska adaptacja Krótkiej Skali Prężności Zaradczej

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Joanna Kołodziejczyk
  Jak zapraszać do rozwoju? O trudnościach w stosowaniu ewaluacji dialogicznej w polskich szkołach
 • Mariusz Dembiński
  Pedagogika ogólna według Dietricha Bennera

 • IV. Debiuty naukowe
 • Gabriela Bruzdewicz
  Twórczość a wandalizm. Studenckie „rysunki” w sali wykładowej
 • Mateusz Dampc
  Dwa kraje - dwie perspektywy. Wybrane obszary dystansu społecznego hiszpańskich i polskich studentów wobec Innych w wielokulturowym kontekście

 • V. Recenzje
 • Andrei Ahapau. Danuta Opozda
  Danuta Opozda, Maria Loyola-Opiela, Dorota Bis, Ewelina Świdrak (red.) / Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania. Lublin 2015
 • Marta Borowiec, Angelika Figiel
  . Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska (red.) / Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? Warszawa 2016
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej