Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Dietrich Benner, Martina von Heynitz, Stanislav Ivanov, Roumiana Nikolova, Claudia Pohlmann, Claudia Remus
  Nauczanie etyki i kompetencja moralna poza wdrażaniem wartości i wychowaniem do cnoty
 • Jarosław Marzec
  Ken Wilber - pasja rozwoju

 • II. Z badań
 • Monika Nawrot-Borowska
  Zabawy dzieci na wsi polskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej
 • Anita Młynarczyk-Tomczyk
  Model nauczania przedmiotów pedagogicznych w liceach pedagogicznych w latach 1944-1970
 • Hanna Kędzierska
  Kariery zawodowe nauczycieli w labiryncie oświatowych przeobrażeń
 • Daria Wojtkiewicz
  Interakcje uczniów i nauczycieli w środowisku szkolnym

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Magdalena Kapela
  Schyłek uniwersytetu „zaściankowego”
 • Aleksander Kobylanek, Ilona Zakowicz
  Polski uniwersytet wobec wymagań rynku pracy

 • IV. Recenzje
 • Katarzyna Szymala
  Maria Calvo Charro / Guía para una educación diferenciada, Madrid 2009
 • Anetta Soroka-Fedorczuk
  Inetta Nowosad / Autonomia szkoły publicznej w Niemczech, Poszukiwania – konteksty– uwarunkowania, Zielona Góra 2008
 • Hanna Kędzierska
  Ewa D. Białek / Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań, Kraków 2009
 • Anna Felcyn
  Leon Dyczewski / Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie: pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Lublin 2009
 • Aleksandra Zawiślak
  Dorota Szarkowicz / Ortopedagogika w krajach języka niemieckiego i w Polsce. Studium historyczno-społeczne, Szczecin 2009
 • Katarzyna Ludwikowska
  Iwona Mandrzejewska-Smól / Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej, Bydgoszcz 2010
 • Marcelina Służewska
  Hanna Świda-Ziemba / Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków 2010

 • Recenzent tomu
  Prof. dr hab. Mirosław S. Szymański

  Najnowsze pozycje