Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Agnieszka Gromkowska-Melosik
  Harvard University: polityka przyjęć na studia i regulowanie dynamiki dostępu
 • Jana Kratochvílová
  Pupil self-assesment and assesment of the teacher - two closely related processes
 • Hana Horká, Veronika Rodová
  The way of life of prehistoric people as a source of environmental understanding of pupils of fourth grade primary school
 • Jolanta Nowak
  Edukacja wczesnoszkolna - w stronę modelu partycypacyjnego
 • Maria Sobieszczyk, Katarzyna Wojciechowska
  Praktyki pedagogiczne drogą do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela
 • Tatiana Grabowska
  „Blisko, coraz bliżej” - o doświadczaniu rzeczywistości przyrodniczej przez dziecko w edukacji wczesnoszkolnej

 • II. Z badań
 • Zora Syslová
  The level of reflection in the professional development of pre-primary teachers
 • Magdalena Grochowalska
  Od wiedzy do działania: praca zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli edukacji przedszkolnej
 • Anna Jakubowicz-Bryx
  Integracja społeczności szkolnej w kontekście zaangażowania rodziców w edukację na poziomie klas niższych
 • Izabela Plieth-Kalinowska
  Świadomość językowa uczniów klas trzecich szkoły podstawowej
 • Jolanta Jarczyńska
  Problematyczne używanie Internetu przez młodzież i młodych dorosłych - przegląd narzędzi do przesiewowej oceny tego zjawiska
 • Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski
  Pomiar rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież
 • Marta Herzberg
  Diagnozowanie postaw uczniów wobec zachowań agresywnych
 • Katarzyna Okulicz-Kozaryna, Magdalena Borkowska
  Diagnoza FASD dla celów edukacyjnych i wychowawczych
 • Izabela Krasiejko
  Diagnoza pedagogiczna w metodycznym działaniu asystenta rodziny
 • Sylwia Kita
  Diagnoza i praca z dziećmi dotkniętymi przemocą seksualną
 • Karolina Kaszlińska
  Diagnozowanie kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych - możliwości i ograniczenia
 • Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
  Diagnoza potrzeb rodzin pacjentów w stanie wegetatywnym
 • Agnieszka Misiuk
  Porównanie procedur analizy wyników uzyskanych za pomocą klasycznej techniki Moreno
 • Blanka Poćwiardowska
  Poczucie sprawstwa rodziców w kontakcie z dzieckiem w wieku przedszkolnym - raport z badań
 • Joanna Góźdź
  Konstrukcja kwestionariusza motywacji do nauki w oparciu o koncepcję Self-Determination Theory E. Deciego, R.M. Ryana
 • Aleksandra Gajda
  Kwestionariusz Stylu Funkcjonowania - narzędzie do badania stylu twórczości dzieci i młodzieży
 • Dorota Maria Jankowska
  Profilowa diagnoza wyobraźni twórczej - prezentacja nowej koncepcji teoretycznej i narzędzia

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Anna Perkowska-Klejman
  Twórcze i refleksyjne kształcenie pedagogów
 • Kamila Kacprzak
  Rola nowych mediów w randkowaniu adolescentów

 • IV. Debiuty naukowe
 • Małgorzata Kotowska
  Metafora w dyskursie edukacyjnym

 • V. Recenzje
 • Paweł Trzos
  Ewa Anna Zwolińska / Sposoby audiacji. O myśleniu muzycznym. Bydgoszcz 2014
 • Maria Sobieszczyk
  Wanda Woronowicz / Inspiracje edukacji refleksyjnej. Toruń 2014

 • VI. Varia
 • Stephen R.C. Hicks
  Edukacja dla przedsiębiorczości

 • Recenzenci tomu
  Ph.D. Radmila Burkovičová doc. paedDr; prof. dr hab. Maria Deptuła; dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik; dr hab. Henryk Mizerek; prof. dr hab. Bożena Muchacka; prof. dr hab. Urszula Ostrowska; dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik; dr hab. Jacek Pyżalski; dr hab. Krzysztof J. Szmidt; dr hab. Urszula Szuścik; dr hab. Ewa Wysocka

  Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej