Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Rafał Włodarczyk
  Kolonizacja jako kategoria analityczna komparatystyki pedagogicznej
 • Jolanta Szempruch
  W stronę profesjonalizmu nauczyciela
 • Krystyna Ablewicz
  Cechy pedagogicznego dialogu oraz etapy ich uczenia się. Odniesienie do relacji: nauczyciel - uczeń
 • Anna Sajdak-Burska
  Przygotowanie nauczyciela do profesjonalnego i osobistego rozwoju w toku akademickiego kształcenia. Bariery i szanse
 • Hanna Kędzierska
  Nauczyciele gimnazjum - w poszukiwaniu nowej, profesjonalnej tożsamości
 • Joanna M. Łukasik
  The importance of teachers’ professional practice and personal development in terms of career stages
 • Beata Szurowska
  Stymulacja emocjonalna w procesie edukacji przedszkolnej a kompetencje przyszłości nauczyciela małego dziecka
 • Justyna Miko-Giedyk
  There is no teacher without professional development. Difficulties with proper understanding of the nature of the teaching profession
 • Beata Pituła, Barbara Grzyb
  Prospects of professional development of teachers in light of current changes in the education system
 • Magdalena Kolber
  Psychologiczne aspekty wyuczonej bezradności i ich implikacje pedagogiczne
 • Alina Wróbel
  O synergii nauki, humanistyki i etyki, czyli o współczesnych zwrotach badawczych jako źródłach zmian w badaniach pedagogicznych
 • Sławomir Pasikowski
  Funkcja nasycenia teoretycznego i jej nienasycenie - implikacje metodologiczne dla badań w pedagogice

 • II. Z badań
 • Jolanta Jarczyńska
  Youth identity styles - presentation of research results
 • Magdalena Zapotoczna
  Strengthening school and labour market connections on the example of German solutions
 • Urszula Tyluś
  Szkoła wobec uczniów z rodzin dysfunkcyjnych - problemy i wyzwania
 • Anna Mróz
  Creativity as an educational aim in a postmodern school: Analysis of research results
 • Anna Kwatera
  Reprezentacje kompetencji nauczycieli w indywidualnych doświadczeniach edukacyjnych kandydatów na nauczycieli
 • Małgorzata Mikut
  Komu ufa młodzież akademicka? Wybrane aspekty społecznego zaufania
 • Magdalena Kolber
  The relationship between language learning strategies and learned helplessness
 • Justyna Sztobryn-Bochomulska
  Rodzina miejscem „uczenia się” umierania
 • Teresa Wilk, Agata Rzymełka-Frąckiewicz
  Samotność seniorów - kategoria oswojona i nieoswojona. O potrzebie rewitalizacji życia - wartości, odpowiedzialności, kultury…, w perspektywie filmu „Pora umierać”

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Przemysław Chmielecki
  Uniwersytet i wyższa szkoła zawodowa - czy ten podział jest chybiony?
 • Wojciech Rechlewicz
  Czy Kazimierza Twardowskiego model kształcenia filozoficznego jest aktualny?
 • Małgorzata Piasecka
  Marzenie ciałem. Przestrzeń edukacyjnych (nie)miejsc i (nie)śladów
 • Inetta Nowosad, Maja Błaszczyk
  Innovations in education: High demand, low efficiency?

 • IV. Debiuty naukowe
 • Paulina Koperna
  Male kindergarten teachers in the perception of parents in the context of social trust
 • Katarzyna Jagielska
  Ocena relacji społecznych w rodzinie a jakość życia emerytowanych nauczycieli

 • V. Recenzje
 • Małgorzata Mikut
  Maria Czerepaniak-Walczak / Proces emancypacji kultury szkoły
 • Małgorzata Mróz
  Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Elżbieta Kwiatkowska / Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku
 • Martyna Piątek
  Wiesława Martyniuk / O doświadczaniu szkoły. Studium fenomenograficzne szkolnej codzienności z perspektywy uczniów
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej