DSpace Repository

Polskie Forum Psychologiczne

Polskie Forum Psychologiczne

 

Polskie Forum Psychologiczne

Czasopismo naukowe utworzone w 1996 roku pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawane pod obecna nazwą od roku 2001.

Od 2013 roku PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej oraz dwa razy w roku w wersji papierowej.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Hanna Liberska
Zastępca red. naczelnego: prof. dr hab. Janusz Trempała
Redaktor statystyczny: prof. dr hab. Barbara Ciżkowicz
Redaktor językowy: mgr Elżbieta Pawlak
Sekretarz redakcji: dr Magdalena Grabowska

ISSN 1642-1043

Adres redakcji:
Instytut Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
pfp@ukw.edu.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more