Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Interwencje psychologiczne w sporcie w sytuacjach ograniczenia czasowego 

  Blecharz, Jan; Siekańska, Małgorzata (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  The article focuses on short-time psychological intervention in sport. lt presents aims of such an intervention, its phases and rules. The authors are convinced that psychological intervention in sport is not identical if ...
 • Zmiany stanów emocjonalnych u kobiet ciężarnych po jednorazowych ćwiczeniach fizycznych 

  Guszkowska, Monika; Bernatek, Paulina (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  The aim of the study was to define the changes in emotional states after single session of exercise in pregnant women and to establish their personality determinants. There were 38 pregnant women aged 20-35 participating ...
 • Narcyzm u sportowców - prawda czy stereotyp? 

  Lipowski, Mariusz; Makarowski, Ryszard (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  lf sportsman is achieving considerable success and realizes his goals he is also gaining social acceptance. However the pursue of public admiration can also apply to non successful athletes. The word narcissus in the ...
 • Temperament a style radzenia sobie ze stresem u seniorów i juniorów Szybowcowych Mistrzostw Polski w 2008 roku 

  Makarowski, Ryszard; Plopa, Mieczysław (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  The paper presents empirical work on temperament and styles of coping with stress among junior and senior participants of Polish Gliding Championships 2008 (44 pilots, including 22 juniors (male) and 22 seniors (male) took ...
 • Poczucie kontrolowalności sytuacji stresowej a strategie radzenia sobie ze stresem u adolescentów 

  Talik, Elżbieta (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  The aim of this study was to analysis relationship between coping strategies with stressful situations and the sense of controllability of this situation. 451 adolescents were investigated (278 girls and 173 boys) with ...
 • Polska adaptacja Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS) 

  Brzezińska, Anna Izabela; Piotrowski, Konrad (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  The paper presents the Dual-Cycle Model of Identity Formation, a theory formulated in recent years by researchers from the Catholic University of Leuven, Belgium, as well as a questionnaire created to verify the assumptions ...
 • Kwestionariusz Poczucia Punktualności Zdarzeń Życiowych (PPZŻ): konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych 

  Brzezińska, Anna Izabela; Kaczan, Radosław (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  The paper presents the construction stages of the Sense of Life Events Punctuality Questionnaire in three versions - for early, middle and late adults. Work on the questionnaire proceeded in several steps. The starting ...