Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Włodzisław Duch
  Kurt Lewin, psychological constructs and sources of brain cognitive activity
 • Grzegorz Króliczak, Mikołaj Buchwald, Weronika Potok, Łukasz Przybylski
  Ręczność, praksja i język: nowe spojrzenie na delikatną triadę
 • Aneta R. Borkowska
  Znaczenie neuronauki dla zrozumienia problemów i poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi
 • Michał Harciarek
  Zaburzenia uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: implikacje dla poznawczego starzenia
 • Przemysław Tomalski, Aleksandra Dopierała
  Rozwój funkcjonalny mózgu na przykładzie korowych mechanizmów percepcji twarzy i mowy u niemowląt
 • Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska, Janusz Trempała
  School readiness of pre-school children: are six-year-old children ready for a school education?
 • Lucyna Bakiera, Julia Szczerbal
  Doświadczenie nastoletniego macierzyństwa a wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych kobiet
 • Andrzej E. Sękowski, Ewelina M. Sitko
  Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych
 • Marta Kucharska, Iwona Janicka
  Zależność i wsparcie od partnera a więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym
 • Anna Paszkowska-Rogacz
  Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież a jej trudności w procesie podejmowania decyzji zawodowych
 • Paweł Kot
  Związek samooceny ze skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy
 • Agnieszka Kulik, Joanna Grądziel, Aleksandra Smotrycka
  Dyspozycje podmiotowe studentek sprzyjające podejmowaniu zachowań zdrowotnych
 • Dorota Mącik
  Rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu wczesnych nieadaptacyjnych schematów. Badania populacji nieklinicznej
 • Łukasz Warchoł, Ludmiła Zając-Lamparska
  Sprawozdanie z XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie”
 • Najnowsze pozycje