Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Artykuły
 • Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska
  Realizacja zadań rozwojowych przez młodzież z rodzin z leczącym się i pijącym ojcem alkoholikiem
 • Maria Kaźmierczak
  Ja relacyjne-współzależne: pomiar i psychologiczne korelaty
 • Konrad Piotrowski, Anna Izabela Brzezińska
  Predyktory oceny dotychczasowego życia oraz perspektyw na przyszłość przez osoby niepełnosprawne w okresie adolescencji, wyłaniającej się dorosłości i wczesnej dorosłości
 • Magdalena Błażek, Maria Kaźmierczak, Beata Pastwa-Wojciechowska, Aleksandra Lewandowska-Walter
  Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w sytuacji rozwodowej – analiza psychologiczna

 • Problematyka rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi
 • Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska
  Modele funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Małgorzata Kulik, Wojciech Otrębski
  Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w wyniku choroby genetycznej
 • Żaneta Stelter
  Osoba niepełnosprawna - inne rodzicielstwo, inne braterstwo?
 • Romuald Derbis
  Zasoby w relacji stresory – jakość życia strażaków

 • Jakość życia w pracy i w rodzinie
 • Aleksandra Łuczak
  Strategie radzenia sobie ze stresem zawodowym stosowane przez kierowców samochodów ciężarowych
 • Elżbieta Napora
  Uwarunkowania komunikacji samotnego rodzica z dorastającym tej samej płci
 • Łukasz Baka
  Wymagania w pracy i w rodzinie a satysfakcja z pracy i satysfakcja z małżeństwa. Mediująca rola konfliktów między pracą i rodziną
 • Elżbieta Kasprzak
  Zadowolenie z życia jako kategoria emocjonalna i poznawcza

 • Najnowsze pozycje