Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Małgorzata Kościelska
  Wspomnienie o Profesor Irenie Obuchowskiej
 • Dorota Suwalska-Barancewicz, Alicja Malina
  Prężność partnerów, strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej a jakość ich związku
 • Katarzyna Walęcka-Matyja
  The relationships with siblings in early adulthood - analysis of conditions
 • Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka, Anna Brytek-Matera
  Społeczno-kulturowe postawy wobec własnego wyglądu i niezadowolenie z ciała u kobiet i mężczyzn w okresie późnej adolescencji: badania wstępne
 • Aleksandra Pilarska
  Psychometric properties and validation of the Polish translation of the Integrative Self-Knowledge Scale
 • Anna Maria Zawadzka, Aleksandra Lewandowska-Walter
  Wartości, style przywiązania i samoocena a materializm nastolatków
 • Radosław Rogoza, Marta Rogoza, Patrycja Wyszyńska
  Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji
 • Kinga Sobieralska-Michalak, Jolanta Kowalska, Malwina Tudorowska
  Rodzaj zabiegu a lęk, depresja i przystosowanie do choroby u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi
 • Patryk Łakuta, Hanna Przybyła-Basista
  Rola stygmatyzacji oraz przekonań na temat wyglądu w rozwoju depresji u chorych na łuszczycę
 • Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, Beata Pastwa-Wojciechowska
  Social perception of counterstereotypical images of parents
 • Elżbieta Kamińska
  Andrzej Margasiński (red.) / Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania. Warszawa 2015
 • Paweł Błaszczyński
  Sprawozdanie z XV Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych
 • Najnowsze pozycje