DSpace Repository

Polskie Forum Psychologiczne, 2017, Tom 22, Numer 3

Polskie Forum Psychologiczne, 2017, Tom 22, Numer 3

 

SPIS TREŚCI

  • Dominik Borawski
    Samoocena i przekonania na temat świata społecznego jako predyktory przebaczenia
  • Krzysztof Wąchal
    Społeczne oceny zjawiska lęku w myśli greckiej, hellenistycznej i chrześcijańskiej
  • Nina Ogińska-Bulik, Paulina Michalska
    Mediacyjna rola strategii radzenia sobie ze stwardnieniem rozsianym w relacji między poznawczą oceną choroby a potraumatycznym wzrostem
  • Elżbieta Turska, Agata Chudzicka-Czupała, Damian Grabowski
    Percepcja postaw rodzicielskich jako czynnik różnicujący młodych dorosłych pod względem etyki pracy
  • Krzysztof Gąsior
    Stres pourazowy i przywiązanie u kobiet osadzonych - rola czynników zagrażających i chroniących
  • Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista, Anna Brandt
    Skala Satysfakcji Seksulanej Kobiet Cindy Meston i Paula Trapnella - właściwości psychometryczne polskiej wersji narzędzia
  • Olga Sakson-Obada, Jowita Wycisk, Mariola Pawlaczyk, Katarzyna Gerke, Zygmunt Adamski
    Łuszczyca jako czynnik ryzyka dla zakłóceń w Ja cielesnym - moderująca rola płci
  • Silvia Salcuni, Laura Parolin, Antonello Colli
    Attachment research and eating disorder: a measurement perspective - literature review
  • Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zieliński
    Mariola Paruzel-Czachura / Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną: poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt. Katowice 2015.
  • Monika Deja
    Sprawozdanie z VII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”
  • Włodzimierz Zeidler
    Wspomnienie - Prof. Dr Jürgen Rost
  • Recent Submissions