Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Dominik Borawski
  Samoocena i przekonania na temat świata społecznego jako predyktory przebaczenia
 • Krzysztof Wąchal
  Społeczne oceny zjawiska lęku w myśli greckiej, hellenistycznej i chrześcijańskiej
 • Nina Ogińska-Bulik, Paulina Michalska
  Mediacyjna rola strategii radzenia sobie ze stwardnieniem rozsianym w relacji między poznawczą oceną choroby a potraumatycznym wzrostem
 • Elżbieta Turska, Agata Chudzicka-Czupała, Damian Grabowski
  Percepcja postaw rodzicielskich jako czynnik różnicujący młodych dorosłych pod względem etyki pracy
 • Krzysztof Gąsior
  Stres pourazowy i przywiązanie u kobiet osadzonych - rola czynników zagrażających i chroniących
 • Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista, Anna Brandt
  Skala Satysfakcji Seksulanej Kobiet Cindy Meston i Paula Trapnella - właściwości psychometryczne polskiej wersji narzędzia
 • Olga Sakson-Obada, Jowita Wycisk, Mariola Pawlaczyk, Katarzyna Gerke, Zygmunt Adamski
  Łuszczyca jako czynnik ryzyka dla zakłóceń w Ja cielesnym - moderująca rola płci
 • Silvia Salcuni, Laura Parolin, Antonello Colli
  Attachment research and eating disorder: a measurement perspective - literature review
 • Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zieliński
  Mariola Paruzel-Czachura / Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną: poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt. Katowice 2015.
 • Monika Deja
  Sprawozdanie z VII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”
 • Włodzimierz Zeidler
  Wspomnienie - Prof. Dr Jürgen Rost
 • Najnowsze pozycje