Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Nina Ogińska-Bulik, Mariusz Cieślak
  Temperament i kompetencje społeczne a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych wydarzeń życiowych
 • Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda
  Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: badania z użyciem fMRI. Implikacje kliniczne
 • Konrad Janowski, Małgorzata Tatala, Tomasz Jedynak, Agata Księżpolska, Beata Głowacka
  Wsparcie społeczne a ocena własnej choroby, nasilenie objawów depresyjnych i akceptacja życia z chorobą u kobiet po mastektomii
 • Michał Danek, Ewa Danek, Janusz Danek
  Wpływ muzyki na odczuwanie bólu, lęku i depresji oraz jakość życia u ludzi z problemami bólowymi różnego pochodzenia
 • Małgorzata A. Basińska, Anna Andruszkiewicz
  Cechy osobowości typu D a funkcjonowanie w chorobie pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi
 • Dariusz Krok
  Relacje duchowości i szczęścia w perspektywie mediacyjnej funkcji poczucia sensu życia
 • Kinga Kaleta, Justyna Mróz
  Pomiar przebaczenia sytuacyjnego w świetle najważniejszych metod kwestionariuszowych
 • Łucja Bieleninik, Joanna Koss, Mariola Bidzan
  Rozwój psychoruchowy jedynaków i bliźniąt przedwcześnie urodzonych
 • Monika Wiłkość, Magadalena Wiechowska, Ludmiła Zając-Lamparska, Anita Markowska, Maciej Michalak
  The effect of 0.1-0.25 mg/dm3 of breath alcohol concentration on cognitive functions in alcohol nondependent young adults
 • Ewelina Kamasz
  Barbara Mróz / 20 lat później - osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Warszawa 2015.
 • Anna Paszkowska-Rogacz, Hanna Liberska
  Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Psychologicznego

 • Najnowsze pozycje