Wyświetlanie pozycji 1-20 z 550

  • Susan Jeffers / Mimo leku. Jak żyć szczęśliwie i aktywnie wbrew dręczącym nas obawom. Warszawa 1996 

   Dąbrowska, Hanna (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
  • Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych - Prądocin k. Bydgoszczy (11-14 maja 1995 roku) 

   Kuich, Magdalena (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
  • Potencjalność w rozwoju: próba syntezy na podstawie teorii L.S. Wygotskiego i J. Piageta 

   Rzechowska, Ewa (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   Contemporary trends of research are concentrating on one of aspects of problems of potentiality - on zone of proximal development. Appearing vision of potentiality in development can be considered in referring to dimensions ...
  • Wyzwalanie i utrwalanie aktywności dzieci znacznie i głęboko upośledzonych umysłowo 

   Czapiga, Alina (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   Establishing contacts with the grown - ups is offundamental significance in the process of initiating and consolidating children activities. This becomes of special importance ifwe have to do with the child considerably ...
  • Udział młodzieży we wspólnych pracach na rzecz rodziny 

   Żurkiewicz, Elżbieta (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   This article presents results of a study carried out in elder of primary schools in Poznan concerning the problem in the title. The W. Scott questionnaire was used. The following conclusions were reached after the analysis ...
  • Kulturowy kontekst procesu formowania tożsamości 

   Miluska, Jolanta (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   The article brings us closer to the understanding of the cultural context of identity formation during the adolescence. The presented researches are based on the theories of E. Erikson (1970, 1982) and J. Marcia (1966) ...
  • Znaczenie intuicji w warsztacie psychologa 

   Wójtowicz-Dacka, Małgorzata (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   The purpose of this article is to present results of researches on intuition in the work of a psychologist. There are two definitions of intuition: (1) a tool of psychological cognition and discovering truth in unexpected ...
  • Charakterystyka niejęzykowego porozumiewania się 

   Lasota, Elżbieta (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   The present paper discuses problems connected with creating an Inventory of Nonlinguistic Communication. There are not such inventories in Poland and the observations done in other countries cannot be applied due to obvious ...
  • Ocena własnych perspektyw życiowych przez młodzież w zmieniającej się sytuacji społecznej w Polsce 

   Czerwińska-Jasiewicz, Maria (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   The research concerns the assessments made by young people aged 14-19 in relation to their own perspectives in the continually-changing social situation which characterizes today Poland. The theoretical bases for the work ...
  • Spostrzeganie rysów twarzy jako wskaźnika właściwości psychicznych 

   Łoś, Zbigniew (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   Author analysed possible theoretical grounds of popular belief (known in art) that there is a correlation between the face features and behavioural personal predispositions. He identified two theoretical points of view ...
  • Możliwości w rozwoju religijności dzieci i młodzieży 

   Walesa, Czesław; Rzechowska, Ewa (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   In the present paper religious development is considered in intentional categories, positive individual relations to the personal Gad. It is assume that properties of the world and features of activity are not given directly ...
  • Sposób wyrażania Ja przez dzieci w procesie komunikowania się - próba skonstruowania metody badania Ja głębokiego 

   Kaja, Barbara (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   The article describes a method of testing deep self in preschool children. Theoretical base for it is the conception of L. Grzesiuk and K. Korpolewska which explains personality sources of behavior to be observed in the ...
  • Rysunek spontaniczny w diagnozie zaburzeń w adaptacji dzieci 3-4 letnich do przedszkola 

   Kwiatkowska, Grażyna E. (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   The purpose of the study was to describe usefulness of spontaneous drawings painted by preschool children in diagnosis of their adaptation disturbances. The empirical investigation was extended over 120 children (4 years ...
  • Kryzys w wartościowaniu u bezrobotnych w zależności od ich wieku, płci i fazy bezrobocia 

   Czerwińska, Beata T. (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   The goal of this paper is to describe the correlation between the fact of being unemployed and evaluation crisis according to the age, gender and the phase of unemployment. I assume that evaluation crisis is a state of ...
  • Dorosłość w oczekiwaniach młodzieży polskiej i fińskiej 

   Trempała, Janusz; Malmberg, Lars-Erik (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   The purpose of this study was to describe the effect of differences in socio-cultural context on adolescents' probability estimations of attaining a positive future in three life domains: education, occupation and family. ...
  • Zmiany osobowości - założenia i tezy 

   Obuchowski, Kazimierz (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1997)
   This manuscript is an attempt to summarize and interpret the results of theoretical studies concerned with the mechanisms of personality change. It uses chaos theory as a framework for understanding of the mechanisms of ...
  • Koncepcje rozwoju psychicznego. Wiele czy jedna psychologia rozwojowa? 

   Trempała, Janusz (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1997)
   The wide variety of existing developmenta1 theories are organized along two dimensions; "goal-directed vs. nondirected" (qualitative vs. quantitative) and “stadial vs. nonstadial" (continuity vs. noncontinuity) changes. ...
  • Zmiany rozwojowe wczesnej dorosłości 

   Matuszewska, Mirosława (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1997)
   This article analyzes the general principles of the conception of life span developmental psychology in compare with traditional psychology assumptions. It contains also the view of studies and conceptions on the possibilities ...
  • E. Czerniawska, M. Ledzińska / Ja i moja pamięć. Warszawa 1994 

   Wójtowicz-Dacka, Małgorzata (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1997)
  • Język autobiografii psychologów 

   Rzepa, Teresa (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1997)
   We often notice difficulties in using the language in therapeutic practice - especially if the language is supposed to be the basic instrument of relating one's own experiences. The similar (or even ,,more acute") situation ...