Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Mariola Łaguna, Wiktor Razmus
  Nowe wyzwania w analizie danych: wprowadzenie
 • Zofia Mazur, Agnieszka Orłowska
  Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury
 • Maciej Karwowski
  Metaanaliza: O ilościowym syntetyzowaniu ustaleń empirycznych
 • Wiktor Razmus, Emilia Mielniczuk
  Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych
 • Artur Pokropek
  Wybrane statystyczne metody radzenia sobie z brakami danych
 • Barbara Ciżkowicz
  Omega McDonalda jako alternatywa dla alfa Cronbacha w szacowaniu rzetelności testu
 • Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska
  Zastosowanie analizy równoważności pomiarowej w badaniach psychologicznych
 • Tomasz Korulczyk
  Szacowanie dopasowania w parach: Perspektywy i ograniczenia badawcze
 • Mariola Łaguna
  Wprowadzenie do wielopoziomowej analizy danych
 • Ludmiła Zając-Lamparska, Łukasz Warchoł, Monika Deja
  Analiza danych podłużnych Modelowanie latentnych krzywych rozwojowych
 • Krzysztof Dyga
  Self i tożsamość Próba określenia znaczeń oraz wzajemnych związków między pojęciami
 • Beata Mańkowska
  Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru
 • Tomasz Prusiński
  Sprawiedliwość instytucjonalna a zdrowie psychiczne stron postępowań sądowych. Wzmocnienie czy obniżenie jednostkowego dobrostanu
 • Roman Ossowski
  J. Brzeziński, B. Chyrowicz, Z. Toeplitz, M. Toeplitz-Winiewska / Etyka zawodu psychologa, Warszawa 2017
 • Karolina Stenka
  Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”
 • Najnowsze pozycje