REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania

Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania

Przeglądaj według

 

Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ISSN 2299-6338

Rada naukowa:
dr hab. Zbigniew Bukowski
dr hab. Sławomir Kamosiński
dr hab. Anna Koziczak
dr hab. Radosław Krajewski
prof. dr Ivan Pankevych
prof. dr Vitaliy Semkiv
dr Janusz Wiśniewski

Sekretarz redakcji:
mgr Miłosz Chruściel

Adres redakcji:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
e-mail: sekr.ipaiz@ukw.edu.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

View more