Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Artykuły i studia
 • Janusz Wiśniewski
  Kilka refleksji dotyczących terminowych umów o pracę w świetle nowelizowanych regulacji prawnych
 • Bartosz Rakoczy
  Stan badań nad polskim prawem leśnym
 • Marzanna Brylew
  Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a gospodarka odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu chełmińskiego
 • Ihor Yakubivsky
  The Exercising of Intellectual Property Rights by Some Categories of Natural Persons
 • Liliya Yarmol
  On Freedom of Belief and Freedom of Expression as Natural (Socially General) Human Rights: its Notion and Correlation
 • Agnieszka Kilińska-Pękacz
  Prawo karne wobec dobrowolnej aktywności seksualnej małoletnich
 • Mirosław Krajewski
  „Wiadomość o sądzie pokoju” sprzed 200 lat Wincentego H. Gawareckiego. Przyczynek do historii państwa i prawa Polski epoki rozbiorowej
 • Mirosław Kłusek
  Definicja nieruchomości ziemskiej w ustawodawstwie obowiązującym na obszarach zaborów niemieckiego, austriackiego i rosyjskiego oraz Królestwa Polskiego
 • Jakub Kujawa
  Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na przykładzie największych miast województwa bydgoskiego w latach 1956–1970 (część 1)
 • Natalia Kopczyńska
  Kobiety w zakładach pracy w Bydgoszczy w latach 1970–1980. Warunki życia i pracy

 • II. Debiuty naukowe
 • Żaneta Szlachcikowska
  Prawnokarne aspekty zniesławienia na fanpage’u na przykładzie „Nie polecam w Toruniu”
 • Anna Hernacka
  Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zarys problematyki
 • Najnowsze pozycje