Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Prawo
 • Hanna Feduschak-Paslavska
  До питання про періодизацію історії розвитку римського права
 • Roman Shandra
  Економічна основа сільського самоврядування за волоським правом у Галичині в складі Польського Королівства (1349–1569 рр.)
 • Maryan Bedriy
  Верв у київській русі: самоврядування і право
 • Volodymyr Makarchuk, Ivan Terlyuk
  Судові процеси та позасудове переслідування москвофілів у Австро-Угорщині (друга половина ХІХ ст. – 1910-ті рр.)
 • Ivan Pankevych
  Виборче право та виборчі практики на західноукраїнських землях в першій половині ХХ ст.
 • Mirosław Kłusek
  Definicja nieruchomości ziemskiej w prasie prawniczej dwudziestolecia międzywojennego
 • Zbigniew Bukowski
  Prawny status języka regionalnego w Polsce na przykładzie języka kaszubskiego
 • Radosław Krajewski
  Przestępstwo znieważenia lub poniżenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Adam Jakuszewicz
  Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny oraz prawa małżonków w świetle Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
 • Wiśniewski Janusz
  Urlopy związane z rodzicielstwem
 • Ewa Wójcicka
  Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między sądami administracyjnymi a sądami powszechnymi
 • Natalia Anna Urbańska
  Instytucja biegłego w administracyjnym postępowaniu dowodowym
 • Marta Mochulska, Vitaliy Semkiv
  Тенденції розвитку правової доктрини в контексті інтеграції та конвергенції правових систем
 • Vitaliy Kosovych
  Напівоціночні (проміжні, частково визначені) поняття у законодавстві україни: проблематика використання

 • II. Samorząd terytorialny
 • Pavlo Hural
  Реформи місцевого самоврядування в Україні та Республіці Польща
 • Ruslan Bedriy
  Еволюція місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз
 • Serhiy Rabinovych
  Законодавче регулюванння місцевих виборів в Україні: питання відповідності європейським стандартам
 • Natalia Yanyuk
  Судовий розгляд виборчих спорів на місцевих виборах 2015 в Україні: проблемні аспекти
 • Paweł Daniel
  Uchwała rady o wygaśnięciu mandatu radnego z powodu utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów
 • Sławomir Kamosiński
  Produkt terytorialny jako oferta rynkowa gminy

 • III. Ekonomia
 • Bogdanna Kosovych
  Транскордонне співробітництво України і Польщі як рушій економічних відносин
 • Aldona Uziębło
  Ocena gospodarki finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Studium przypadku: Grupa Kapitałowa Alma Market SA oraz Spółka Alma Market SA w latach 2011-2015
 • Iryna Demko, Rusłana Shurpenkova
  Дослідженням ролі фінансової звітності в процесі прийняття управлінських рішень
 • Oksana Sarahman, Oksana Volkova
  Методика проведення аудиту карткових операцій комерційних банків
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej