Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Artykuły i studia
 • Luis Javier Capote Pérez
  Timesharing and Land Register in Spanish Law
 • Zbigniew Bukowski
  Kompetencje w zakresie oceny wpływu na zdrowie i życie ludzi w środowisku zewnętrznym zagrożeń aerosanitarnych (bakteriologicznych i mikologicznych)
 • Janusz Wiśniewski
  Znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy modyfikuje i poszerza prawne możliwości współpracy władz samorządowych z agencjami zatrudnienia
 • Katarzyna Majchrzak
  Urlop rodzicielski w świetle przepisów prawa pracy
 • Radosław Krajewski
  Rozszerzona prawnokarna ochrona funkcjonariuszy publicznych przed zamachami podejmowanymi z powodu wykonywanych przez nich zawodów lub zajmowanych stanowisk
 • Marzanna Brylew
  Marszałek województwa jako wierzyciel i organ egzekucyjny należności pieniężnych
 • Ewa Kotecka
  Przejawy realizacji jawności działań administracji samorządowej w ramach współpracy bądź współdziałania z organizacjami pozarządowymi
 • Mirosław Kłusek
  Definicja nieruchomości ziemskiej w aktach prawnych i orzecznictwie sądowym 20-lecia międzywojennego
 • Marcin Borsuk
  Wpływ Bazylei III na pozycję kapitałową polskich banków
 • Michał Sobczak
  O potrzebie podjęcia badań prawno-językoznawczych poświęconych tekstom regulującym zasady gier sportowych
 • Rafał Kania
  Działalność podolaków w Galicji Wschodniej w poglądach Wilhelma Feldmana

 • II. Debiuty naukowe
 • Adam Sokołowski
  Działalność polskich organizacji paramilitarnych

 • III. Recenzje
 • Sławomir Kamosiński
  Ivan Pankevych / Традиція виборності влади в Україні, Lwów 2015
 • Sławomir Fundowicz
  Problemy kultury fizycznej - aspekty ekonomiczne, prawne, pedagogiczne / red. M. Tomanek, S. Raniszewski, Bydgoszcz 2015

 • IV. Sprawozdania
 • Agnieszka Kilińska-Pękacz
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”
 • Najnowsze pozycje