Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Artykuły i studia
 • Radosław Krajewski
  Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcje publiczna jako kategorie prawa karnego istotne z perspektywy funkcjonowania administracji publicznej
 • Jacek Żbikowski
  Adaptacja koncepcji marketingu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego szansa rozwoju regionalnego
 • Zbigniew Bukowski
  Możliwości prawne wprowadzenia zakazu spalania określonych paliw stałych na terenie gminy
 • Grzegorz Górniewicz
  Polski dług publiczny ze szczególnym uwzględnieniem sektora samorządowego
 • Janusz Wiśniewski
  Zatrudnienie tymczasowe - status i specyfika podmiotu zatrudniającego
 • Adam Strzelecki
  Duszpasterstwo wojskowe aspekty finansowo-prawne administracji kościelnej
 • Sławomir Kamosiński
  Obraz firm kujawsko-pomorskich w świetle „Listy 500” dziennika „Rzeczpospolita” w latach 2003–2010
 • Marcin Skinder
  Wybrane problemy technik negocjacji w administracji
 • Paweł Sobotko
  Niektóre zagadnienia dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych w praktyce organów samorządowych i orzecznictwie sadów administracyjnych
 • Ewa Krause
  „Syndrom ostatniego roku” - co dalej po studiach?
 • Marek K. Jeleniewski
  Antoni Gliszczyński i jego prekursorska polska prasa w Bydgoszczy w dobie zaborów
 • Agnieszka Kilińska-Pękacz
  Ochrona dzieci w kodeksie wykroczeń
 • Joanna Szymańska, Wioleta Wajer
  Specjalne Strefy Ekonomiczne jako narzędzie pomocy państwa zwiększające konkurencyjność regionów i efektywność zagospodarowania istniejącego majątku przemysłowego
 • Jakub Kujawa
  Rozwój przestrzenny i demograficzny Bydgoszczy po 1950 r. Doświadczenia historyczne a perspektywa w przyszłości

 • II. Recenzje
 • Wojciech Szafrański
  Alicja Jagielska-Burduk / Zabytek ruchomy, Warszawa 2011
 • Agnieszka Kilińska-Pękacz
  Radosław Krajewski / Karcenie dzieci. Perspektywa prawna, Warszawa 2010

 • Recenzent tomu
  prof. UWM dr hab. Roman Przybyszewski

  Najnowsze pozycje