Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Zbigniew Bukowski
  Podstawy prawne tworzenia oraz kwalifikacja prawna stref przemysłowych
 • Krzysztof Lewandowski, Elżbieta Wituska
  Dychotomia aktywności starosty powiatowego w strukturze terenowej administracji publicznej
 • Radosław Krajewski
  Przestępstwo umożliwienia lub ułatwienia nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Adam Jakuszewicz
  Prawo do odmowy zabiegu medycznego ratującego życie ze względu na sprzeciw
 • Marta Mochulska
  Doktryna prawa i jej wpływ na stosowanie prawa przez sądy w państwach kontynentalnej tradycji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy Ukrainy
 • Sławomir Kamosiński
  Marketing terytorialny małych miast i wsi
 • Marcin Skinder
  Otoczenie, taktyki i rozwiązywanie konfliktów jako problemy technik mediacji i negocjacji w administracji
 • Rafał Kania
  Zastosowanie mapowania procesów do szacowania kosztów dostaw wynikających z formalnoprawnych obowiązków spółek komunalnych
 • Rafał Bucholski
  Specjalizacja czy uniwersalizm? Rozważania o bankowości hipotecznej w Polsce na tle regulacji czeskich - aspekty prawne
 • Katarzyna Biskup
  Konkurencja na rynku lotniczym - zarys problematyki
 • Grzegorz Górniewicz
  Dług publiczny Włoch na tle pozostałych krajów grupy PIIGS
 • Adam Strzelecki
  Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości jako czynnik rozwoju ośrodka subregionalnego
 • Marek Jeleniewski
  Inowrocławski Ośrodek Prasy Lokalnej (cz. 1, do roku 1939)
 • Jakub Kujawa
  Przemysłowa i mieszkaniowa przestrzeń miasta Bydgoszczy u progu socjalistycznej industrializacji (1945-1949)

 • Recenzent tomu
  prof. zw. Bogusław Sygit, kierownik Zakładu Kryminalistyki w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Najnowsze pozycje