Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Artykuły i studia
 • Bartosz Rakoczy
  Cywilnoprawne aspekty ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • Sławomir Kamosiński
  Historia miejsc jako produkt. Marketing terytorialny a dziedzictwo historyczne
 • Radosław Krajewski
  Klauzula niekaralności sprawcy przekupstwa zawiadamiającego o nim instytucje ścigania
 • Mirosław Kłusek
  Ocena ważność sprzedaży nieruchomości ziemskich w Generalnym Gubernatorstwie na przykładzie wilanowskiej nieruchomości ziemskiej
 • Grzegorz Górniewicz
  Determinanty i konsekwencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 • Janusz Wiśniewski
  Sytuacja na rynku pracy - to nie tylko problem rządu, to wyzwanie dla nas wszystkich
 • Rafał Kania
  Dyrektywy sprawnego zarządzania państwem i administracją publiczną w poglądach Henry Fayola
 • Nel Powel
  Prawa wyborcze do sejmu i senatu w ustawodawstwie XX-lecia międzywojennego w Polsce
 • Adam Strzelecki
  Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Marcin Skinder
  Przegląd wybranych pojęć, procesów, modeli i uwarunkowań politycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Anna Folgier
  Analiza organizacji systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na przykładzie gmin powiatu bydgoskiego. Studium porównawcze (cz. II)
 • Marek K. Jeleniewski
  Sprostowania prasowe – instytucja niedoskonała
 • Serhiy Kondratyuk
  Tradycje parlamentaryzmu ukraińskiego na ziemiach zachodnio-ukraińskich: historiografia zagadnienia
 • Bohdan Kozmuk
  Problem języka urzędowego w aktach ustawodawczych i działalności praktycznej Ukraińskiej Republiki Ludowej w czasach dyrektorii (listopad 1918 – listopad 1920)
 • Katarzyna Biskup
  Alianse strategiczne – rozwiązaniem problemu upadających przedsiębiorstw
 • Jakub Kujawa
  Organizacja i funkcjonowanie Bydgoskiego Kombinatu Budowlanego ,,Wschód’’ w Bydgoszczy w latach 1969-1980
 • Miłosz Chruściel
  Formalno-prawne ujawnienie prawa własności w obrocie nieruchomościami
 • Agnieszka Kilińska-Pękacz
  Ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej jako instytucje prawa rodzinnego służące ochronie dzieci
 • Anita Kubanek
  Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób wykazujących zaburzenia psychiczne
 • Marta Janocha
  Ochrona praw konsumenta będącego stroną umowy o imprezę turystyczną
 • Szymon Raniszewski
  Prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie

 • II. Debiuty naukowe studentów
 • Monika Gryczka
  Wybory na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dawid Jacek Michalski
  Regulacje prawne dotyczące wykorzystania energetyki wiatrowej w Polsce
 • Piotr Zieliński
  Ochrona zbiorowych praw pacjentów

 • Recenzent tomu
  dr hab. Mirosław Skarżyński, prof. UAM - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

  Najnowsze pozycje

  • Cywilnoprawne aspekty ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

   Rakoczy, Bartosz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   The liability rules established in the Act on Prevention of Damage In Environment and its Indemnification are of administrative character although the civil-law aspects are their important component. The objective of the ...
  • Historia miejsc jako produkt. Marketing terytorialny a dziedzictwo historyczne 

   Kamosiński, Sławomir (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   Historical legacy is a ‘public register’ of every place inhabited by human beings. It documents the material and immaterial output and achievements of those who lived on a particular area before us. This paper, basing on ...
  • Klauzula niekaralności sprawcy przekupstwa zawiadamiającego o nim instytucje ścigania 

   Krajewski, Radosław (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   Corruption is a serious social problem. With the view to combating it the legislator adopts various legal measures. One of them is a privilege of impunity established by law to the benefit of an offender of active bribery ...
  • Ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej jako instytucje prawa rodzinnego służące ochronie dzieci 

   Kilińska-Pękacz, Agnieszka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   The Family and Guardianship Code regulates the legal institutions of limitation, suspension and deprivation of parental authority. The objective of this article is to analyze these three institutions devised to ensure ...
  • Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób wykazujących zaburzenia psychiczne 

   Kubanek, Anita (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   Living in the modern word can be very difficult for some people. Their psyche doesn’t stand the pressure and very often it is the cause of mental disorder. Living with such a disturbance can have consequences in social ...
  • Ochrona praw konsumenta będącego stroną umowy o imprezę turystyczną 

   Janocha, Marta (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   This article is dedicated to the protection of consumers’ rights after the signing of a package travel contract. The main purpose of my work was to show the consumer’s rights and liability of tourism under existing law. ...
  • Prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie 

   Raniszewski, Szymon (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   The text deals with the right to information on the environment and its protection as a fundamental right of each individual. After presenting the historical process of crystallization of the right to information the author ...
  • Wybory na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

   Gryczka, Monika (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   The subject of the paper is the procedure concerning election of the President of the Polish Republic. The basic issue related to the problems discussed in this paper are passive electoral rights, or requirements for ...
  • Regulacje prawne dotyczące wykorzystania energetyki wiatrowej w Polsce 

   Michalski, Dawid Jacek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   Wind energy is regarded as a modern and clean source of energy in Poland. The usage of this source is more and more popular. The article revolves around the topic of the legal regulations on the use of wind energy in ...
  • Ochrona zbiorowych praw pacjentów 

   Zieliński, Piotr (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   The article deals with the issues pertaining to the protection of collective patients’ rights in Poland. The emphasis is placed on the practical side of the matter. In particular, practices violating the rights of patients ...
  • Ocena ważność sprzedaży nieruchomości ziemskich w Generalnym Gubernatorstwie na przykładzie wilanowskiej nieruchomości ziemskiej 

   Kłusek, Mirosław (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   In the article the attempt of estimation of law basis and selling procedure of land properties was essayed. The analisis of entry presents the transaction in mortgage register and its estimation at request actual law status ...
  • Determinanty i konsekwencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

   Górniewicz, Grzegorz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   That paper is devoted to the major part of the modern international flow of factors of production, that is direct foreign investments. The paper focuses mainly on the determinations of the inflow of investments as well as ...
  • Sytuacja na rynku pracy – to nie tylko problem rządu, to wyzwanie dla nas wszystkich 

   Wiśniewski, Janusz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   Job market is determined primarily by national factors, but also by outside factors that are related mainly to globalization of the world economy. Unemployment is a very complex phenomenon, having its economic, legal and ...
  • Dyrektywy sprawnego zarządzania państwem i administracją publiczną w poglądach Henry Fayola 

   Kania, Rafał (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   The state and public administration have a duty to advance a lot of important aims and tasks. Public institutions ought to be efficient. Political and legal thoughts give some hints about how to govern effectively. One ...
  • Prawa wyborcze do sejmu i senatu w ustawodawstwie XX-lecia międzywojennego w Polsce 

   Powel, Nel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   Universal suffrage is the crucial element of the political system of etery contry. During the interwar period there were Tyree voting system In Poland. First two of them (from 1918 and 1922) gave wide universal suffrage ...
  • Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości w Województwie Kujawsko-Pomorskim 

   Strzelecki, Adam (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   Innovation is an important factor in economic development in the European Union. Each developed country tries to raise the level of innovation in their economies by increasing its competitiveness. Poland does not take the ...
  • Przegląd wybranych pojęć, procesów, modeli i uwarunkowań politycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi 

   Skinder, Marcin (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   The article covers some selected issues pertaining to the scientific discipline of human resources management. The theoretical aim of the article is to describe a central human resources management in the perspective of ...
  • Analiza organizacji systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na przykładzie gmin powiatu bydgoskiego. Studium porównawcze (cz. II) 

   Folgier, Anna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   The paper is the second one of the series of articles whose objective is to present the waste management system operative in the communes comprising the District of Bydgoszcz. The analysis embraces the legislation in force ...
  • Sprostowania prasowe – instytucja niedoskonała 

   Jeleniewski, Marek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   Freedom of expression implies the need to guarantee the equality of the parties involved. In comparative law two model system of legal solutions that ensure this equality can be distinguished. In the French system the ...
  • Tradycje parlamentaryzmu ukraińskiego na ziemiach zachodnio-ukraińskich: historiografia zagadnienia 

   Kondratyuk, Serhiy (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   The article provides an overview of academic literature on tradition of the Ukrainian parliamentarism in the West – Ukrainian territories in the interwar period.

  Zobacz więcej