Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania: Recent submissions