Świat Idei i Polityki

Przeglądaj według

 

Świat Idei i Polityki

Czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych UKW w Bydgoszczy, w którym od 2001 roku publikowane są artykuły oraz recenzje autorów z Polski i zagranicy. Od początku istnienia periodyku intencją redaktorów jest ukazywanie na jego łamach rozmaitych, zmiennych w czasie i przestrzeni, aspektów polityki. Jest to również miejsce spotkań różnych tradycji i dyscyplin naukowych. Recenzowane teksty publikowane są w języku polskim, jak i ojczystych językach autorów zagranicznych.

Zakres tematyczny czasopisma: nauki o polityce, systemy polityczne, myśl polityczna, ideologie polityczne, teoria polityki, socjologia polityki, komunikowanie polityczne, międzynarodowe stosunki polityczne, polityka narodowościowa, integracja europejska, polityka społeczno-gospodarcza, najnowsza historia polityczna, marketing polityczny, ruchy polityczne, bezpieczeństwo, administracja publiczna, nauki prawne.

Redaktor naczelny: Jan Waskan
Sekretarz redakcji: Alina Kaszkur

ISSN 1643-8442

Adres redakcji:
Redakcja czasopisma Świat Idei i Polityki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

View more