Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Studia i analizy
 • Maciej Górecki
  „Otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń" - nowa jakość internetowej komunikacji czy poważny spór wokół nowej dyrektywy Komisji Europejskiej?
 • Małgorzata Cieślik-Florczyk
  Analiza strukturalna stron internetowych głównych polskich partii politycznych
 • Agnieszka Szuta
  Media społecznościowe jako grunt pod nowe ruchy społeczne
 • Joanna Wieczorek
  Okiem podglądacza, czyli zjawisko wojeryzmu w polskich mediach i polityce
 • Jarosław Janikowski
  Absurd, prowokacja, skandal, czyli determinanty współczesnego sukcesu politycznego na przykładzie aktywności politycznej Janusza Korwina-Mikkego
 • Izabela Liczmańska
  Polityka rządu w zakresie wspierania działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw
 • Bartosz Atroszko
  Wpływ szkoły na bierność polityczną ludzi młodych w Polsce
 • Marcin Łukaszewski
  W poszukiwaniu europejskiego modelu systemu politycznego. Europejskie monarchie w opiniach Komisji Weneckiej
 • Tadeusz Branecki
  The development of the Swiss Confederation's political system - historical perspective
 • Mateusz Pazdej
  Recepcja wojny zaprezentowana w traktatach Sun Tzu i Carla von Clausewitza oraz możliwość ich wykorzystania do metodologicznego określenia nowoczesnych konfliktów asymetrycznych
 • Kulkova Varvara
  Построение межсекторного социального партнерства в РФ: видовая характеристика, инструментарий, перспективы развития
 • Skiperskikh Aleksandr Vladimirovich
  Материальная культура как объект протестного письма: политический контекст

 • Recenzje
 • Marta Stasiak
  Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, Młodzi w polityce. Od kreatywnych idei do innowacyjnej partycypacji
 • Paweł Malendowicz
  Sprawozdanie z seminarium międzynarodowego: Społeczne oblicza Europy XXI wieku
 • Najnowsze pozycje