Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Studia i analizy
 • Janusz Golinowski
  Paradoksy profesjonalizmu politycznego
 • Filip Pierzchalski
  Uzasadnianie jako wyraz profesjonalizmu w praktyce politycznej
 • Jacek Ziółkowski
  Redukcja autorytetu w procesach specjalizacji i profesjonalizacji
 • Gabriela Szymańska
  Twórczość a kompetencje do uprawiania polityki
 • Jarosław Nocoń
  Współczesne dylematy politologicznej profesji. W poszukiwaniu tożsamości nauki o polityce
 • Marcin Rafałowicz
  Niemerytoryczny profesjonalizm - o czym świadczy „martwy" Fundusz Ekspercki?
 • Mirosław Karwat
  Profesjonalizm i pseudoprofejonalizm polityków. Komponenty, przejawy, sprawdziany
 • Marlena Borowicz
  Typy kampanii wyborczych
 • Izabela Kapsa
  Język polityków w dyskursie wyborczym kampanii samorządowej 2006 w Bydgoszczy
 • Przemysław Żukiewicz
  Kondycja władzy w świecie postmodernistycznym. Refleksje inspirowane myślą Jeana Baudrillarda
 • Ewa Chmara
  Nowe wyzwania - stare problemy. Warunki skuteczności ONZ w procesie likwidacji dysproporcji rozwojowych
 • Łukasz Jureńczyk
  Stosunki dwustronne Polski z państwami europejskimi przeciwnymi amerykańskiej polityce wobec Iraku
 • Marcin Wałdoch
  Teoria krytyczna jako metoda analizy politycznej

 • Recenzje
 • Adam Gwiazda
  Thomas L. Friedman / Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku
 • Radosław Sajna
  Dale G. Leathers / Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania
 • Marcin Jastrzębski
  Bożena Gronowska et al. / Prawa człowieka i ich ochrona
 • Jakub Potulski
  Dymitr Zamiatin / Włast' prostranstwa i prostranstwo wlasti: geograficzeskije obrazy w politikie i mieidunarodnych otnoszenijach
 • Najnowsze pozycje