Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Studia i analizy
 • Małgorzata Cieślik-Florczyk
  Problemy współczesnej kobiety w kontekście wizerunku kreowanego przez programy wyborcze partii politycznych z 2011 roku
 • Waldemar Rogowski
  Ideologia gender w krytyce medialnej środowisk prawicy w Polsce
 • Anna Staniszewska
  Status społeczno-polityczny kobiety w Indiach na przełomie XX i XXI wieku - konflikt tradycji i prawa
 • Karolina Muzyczka
  Pojęcie cudzoziemca i jego status prawny w Rzeczypospolitej
 • Przemysław Radziszewski
  Małżeństwa polsko-cudzoziemskie o charakterze fikcyjnym a bezpieczeństwo państwa. Przyczynek do problemu
 • Izabela Janicka
  Oblicza patriotyzmu wielokulturowego społeczeństwa niemieckiego w aspekcie zmagań piłkarskich
 • Barbara Kobzarska-Bar
  Tożsamość niemiecka w nowym tysiącleciu: leitkultur a islam
 • Maciej Górecki
  Cztery modele wywierania wpływu na podmioty stosunków międzynarodowych w perspektywie konstruktywistycznej
 • Łukasz Scheffs
  Marketing polityczny w ponowoczesnym świecie. Refleksja nad stanem demokracji liberalnej na początku XXI wieku
 • Olga Nesterchuk
  Хоррор - менеджмент в интернете как средство социально-политического управления российской молодежью
 • Harald Borgebund
  The tense and complex relationship between liberalism and the welfare state
 • Marta Stasiak
  Stosunek Polaków do pracy a „zrównoważona" polityka zatrudnienia w Polsce w kontekście strategii europejskich

 • Recenzje
 • Maciej Górecki
  Rafał Willa / Unia Europejska na arenie międzynarodowej - wybrane relacje bilateralne, Toruń 2013
 • Michał Kosman
  Lucie Filipovâ / Francouzi a Nemci na cestë ke sbliżeni. Partnerstvi mést a obci (1950-2000), Praha 2013
 • Najnowsze pozycje