Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKaszlińska, Karolina
dc.date.accessioned2016-02-11T10:48:44Z
dc.date.available2016-02-11T10:48:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2015, nr 1, s. 209-222en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3057
dc.descriptionThe article presents the possibilities for diagnosing social competences in pre-school children. The author defines social skills that combine into the pre-school child’s social competence as well as the conditions that must be met by the method of examination assuming the existing methods of social competence diagnosis proposed by pedagogy as a starting point. One of the most important conclusions of the paper is that the play space is considered the most appropriate space for examining the social competences of pre-school children.en_US
dc.description.abstractArtykuł traktuje o możliwościach diagnozowania kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych. Autorka określa umiejętności społeczne, jakie składają się na kompetencję społeczną dziecka przedszkolnego, a także warunki, jakie ich badanie musi spełnić, za punkt wyjścia przyjmując analizę istniejących na gruncie pedagogiki propozycji diagnozowania kompetencji społecznej. Jedną z ważniejszych konkluzji niniejszego tekstu jest uznanie za najwłaściwszą przestrzeń badań kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych przestrzeń zabawy.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectpedagogika przedszkolnaen_US
dc.subjectdiagnozaen_US
dc.subjectkompetencja społecznaen_US
dc.subjectumiejętność społecznaen_US
dc.subjectprzedszkoleen_US
dc.subjectzabawaen_US
dc.titleDiagnozowanie kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych - możliwości i ograniczeniaen_US
dc.title.alternativeDiagnosis of social competences in pre-school children: possibilities and constraintsen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord