Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania, 2016, Tom 9: Recent submissions