Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorDanek, Michał
dc.contributor.authorDanek, Ewa
dc.contributor.authorDanek, Janusz
dc.date.accessioned2016-09-06T11:37:05Z
dc.date.available2016-09-06T11:37:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPolskie Forum Psychologiczne 2016, T. 21, nr 2.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3720
dc.descriptionThere are many findings indicate that the music effects on the human organism on many levels, while pain is one of the most common complaints in the clinical practice and is a symptom of many physical and psychological problems. Pain is associated with negative emotions (depression, anxiety, frustration, anger, fear) and with poor quality of live. This review investigated the effects of music on feeling of the pain, anxiety, depression and on the quality of life in people with selected pain problems of various origins. The article was based on the researches that were published in the peer-reviewed journals. A literature research was carried out using the PubMed database. The above issues were discussed in the following systems: music - pain, music - pain and anxiety and depression, music - pain and anxiety in medical diagnostics, music - pain and analgesic therapy, music - pain and quality of live. In most cases, there was clear evidence that music interventions were effective in alleviating of pain (with accompanying symptoms) and had positive effects on function and quality of life of many patients.en_US
dc.description.abstractIstnieje wiele badań wskazujących, że wpływ muzyki na organizm człowieka odbywa się na wielu poziomach, zaś ból jest jednym z najczęstszych dolegliwości w praktyce klinicznej i jest objawem wielu problemów fizycznych i psychicznych. Ból związany jest z negatywnymi emocjami (depresją, lękiem, frustracją, gniewem, strachem) oraz z obniżoną jakością życia. W pracy przeglądowej oceniono wpływ muzyki na odczuwanie bólu, lęku, depresji oraz na jakość życia osób z wybranymi problemami bólowymi różnego pochodzenia. W artykule wykorzystano badania, opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych, które znajdowały się W bazie PubMed. Powyższe kwestie zostały omówione w następujących układach: muzyka - ból, muzyka - ból, lęk i depresja, muzyka - ból i lęk w diagnozowaniu medycznym, muzyka - ból i leczenie przeciwbólowe, muzyka - ból i jakość życia. W większości przypadków udowodniono, że terapie muzyką były skuteczne w łagodzeniu bólu (i towarzyszących objawów) oraz miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie i jakość życia wielu pacjentów.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectbólen_US
dc.subjectlęken_US
dc.subjectdepresjaen_US
dc.subjectjakość życiaen_US
dc.subjectterapia muzykąen_US
dc.subjectpainen_US
dc.subjectanxietyen_US
dc.subjectdepressionen_US
dc.subjectquality of lifeen_US
dc.subjectmusic therapyen_US
dc.titleWpływ muzyki na odczuwanie bólu, lęku i depresji oraz jakość życia u ludzi z problemami bólowymi różnego pochodzeniaen_US
dc.title.alternativeThe Effect of Music on Feeling of The Pain, Anxiety and Depression and Quality of Life in People with Pain Problems of Various Originsen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord