DSpace Repository

Algorytmy modelowania komputerowego miejskich sieci kanalizacyjnych

Show simple item record

dc.contributor.author Bogdan, Lucyna
dc.contributor.author Petriczek, Grażyna
dc.contributor.author Studziński, Jan
dc.date.accessioned 2016-04-08T10:15:50Z
dc.date.available 2016-04-08T10:15:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2012, T. 4, nr 9, s. 35-42. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3538
dc.description In the paper some problems concerning the hydraulic modeling of the wastewater networks are presented. The wastewater net modeling is a part of the integrated IT system for complex management of communal waterworks that is under development at the Systems Research Institute of Polish Academy of Sciences. The hydraulic calculations described concern the sanitary and mixed water networks of gravitational kind. en_US
dc.description.abstract W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z modelowaniem sieci kanalizacyjnej. Modelowanie sieci kanalizacyjnej jest częścią zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania miejskim przedsiębiorstwem wodociągowo kanalizacyjnym. Przedstawiono metody modelowania zarówno odcinków sieci, jak i całej sieci. Zadaniem algorytmu jest (dla zadanej sieci oraz ustalonych natężeń dopływów ścieków): określenie wysokości napełnień ściekami i ustalenie prędkości przepływu. Zakłada się, że znane są prognozowane wartości ścieków. Rozpatrywane metody obliczeń hydraulicznych dotyczą sytuacji sieci sanitarnej lub ogólnospławnej, rozgałęzionej, podzielonej węzłami na segmenty. Sieć jest grawitacyjna. Węzłami są punkty, w których następuje: połączenie kilku segmentów lub gałęzi sieci, zmiana parametrów sieci lub dopływ ścieków do sieci (studzienka, wpusty deszczowe, studzienka połączeniowa). Przyjęto, że segmenty charakteryzują się stałymi parametrami hydraulicznymi, takimi jak: kształt, wymiar kanału, spadek dna oraz szorstkość. Dopływ ścieków odbywa się punktowo w węzłach sieci. Ze względu na przyjęte założenia wszystkie zależności dotyczą stanu ustalonego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Fundacja Rozwoju Mechatroniki en_US
dc.subject model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej en_US
dc.subject sieci kanalizacyjne sanitarne i ogólnospławne en_US
dc.subject stany ustalone pracy sieci kanalizacyjnej en_US
dc.title Algorytmy modelowania komputerowego miejskich sieci kanalizacyjnych en_US
dc.title.alternative Algorithms of computer aided modelling of wastewater networks en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record