Wyświetlanie pozycji 1-4 z 4

  • Prognozowanie dopływu ścieków surowych do oczyszczalni miejskiej za pomocą algorytmu MACD 

   Barski, Aleksy (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
   Przedstawiono program do prognozowania trendu dopływu ścieków surowych do oczyszczalni opracowany na podstawie algorytmu MACD (zbieżności/rozbieżności średniej kroczącej). Przewidywanie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym ...
  • Algorytmy modelowania komputerowego miejskich sieci kanalizacyjnych 

   Bogdan, Lucyna; Petriczek, Grażyna; Studziński, Jan (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
   W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z modelowaniem sieci kanalizacyjnej. Modelowanie sieci kanalizacyjnej jest częścią zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania miejskim ...
  • Projektowanie sieci kanalizacyjnych 

   Służalec, Agnieszka (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
   W artykule omawia się zasady projektowania systemów kanalizacyjnych w ujęciu tradycyjnym i wykorzystywanie w procesie projektowania technik informacyjnych. Przedstawiono wykorzystywane techniki informacyjne i możliwości ...
  • Sieci neuronowe w lokalizacji awarii w sieci wodociągowej 

   Rojek, Izabela; Studziński, Jan (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
   W artykule przedstawiono sieci neuronowe, które są używane do lokalizacji awarii sieci wodociągowej. Obecne wykorzystanie systemów monitorowania nie odpowiada ich możliwościom. Współcześnie systemy monitoringu służą jako ...