Przeglądaj według

 

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

Czasopismo naukowe wydawane na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od roku 2011 wydawcą periodyku jest Fundacja Rozwoju Mechatroniki. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

Redaktorzy naczelni: Marek Macko, Jacek Czerniak

ISSN 1689-6300

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Sieci Wi-Fi - zabezpieczenia i metody ataków 

  Nitka, Ewelina; Kawalec, Klaudia; Karpowicz, Andrzej (2015)
  Sieci Wi-Fi są systemem komunikacji zaprojektowanym jako alternatywa lub uzupełnienie sieci tradycyjnej kablowej. Sieci bezprzewodowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się je m.in. do projektowania ...
 • Przykładowe narzędzie do ataków DDoS 

  Rekosz, Katarzyna; Świerczyńska, Izabela; Zys, Agnieszka (2015)
  W artykule została przedstawiona problematyka dotycząca przykładowego narzędzia do ataku DDoS. Ataki DDoS stanowią rozproszoną wersję ataku Dos. Niniejsza publikacja opisuje specyfikę oraz etapy przeprowadzenia ...
 • Ataki z wykrzystaniem serwera DNS (Domain Name System) 

  Antkowiak, Magdalena; Engler, Maria; Kośmider, Magdalena (2015)
  Serwery DNS (Domain Name System) to pewnego rodzaju książka telefoniczna Internetu. Bez nich nie byłoby możliwe wywołanie żadnej strony internetowej, nasz komputer nie widziałby, jak przyporządkować ...
 • Ocena jakościowa kodów liniowych o skończonych charakterystykach 

  Frydrych, Mariusz; Horzelski, Wojciech; Doliwa, Dariusz (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2014)
  Praca opisuje właściwości jakościowe kodów liniowych w wymiarze „połówkowym”, tzn. gdy wymiar kodu jest równy jego kowymiarowi. Przedstawiona została analiza odległości Hamminga dla kodów reprezentowanych w ...
 • Implementacja algorytmu funkcji skrótu MD5 w języku C++ 

  Makowski, Wojciech (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2014)
  Algorytm funkcji skrótu MD5 to jeden z najpopularniejszych sposobów uzyskania skrótu wiadomości. Otrzymane skróty mogą służyć jako podpisy cyfrowe plików lub ciągów znaków. Niniejszy artykuł przedstawia ...
 • Algorithms for testing security in graphs 

  Hiler, Arkadiusz; Lewoń, Robert; Małafiejski, Michał (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2014)
  In this paper we propose new algorithmic methods giving with a high probability the correct answer to the decision problem of security in graphs. For a given graph G and a subset S of a vertex set of G we have to decide ...
 • Universal access system based on microcontroller 

  Molnár, Ján (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2013)
  This article deals with proposal of universal access system which would utilize the standard input-output ports of microcontroller. The whole proposal is based upon the ATmega64 processor, which makes the ...
 • Foxboard embedded system and recognition of isolated words for control of mechatronic system 

  Bučko, Radoslav (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2016-04-12)
  This paper describes the Fox Board embedded system, Teach-Robot mechatronic system and spectrograms, which have been chosen as a method of speech recognition. Three-windows functions were used in order to ...
 • Programowanie flame fraktali oraz flame animacji w systemach Apophysis oraz Flam3 

  Filipowicz, Iwona (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2013)
  W pracy przedstawimy metody tworzenia fraktali typu flame w programie Apophysis oraz programowania fraktalnej animacji, bazującej na technice keyframingu, w systemie Flam3. Flame fraktal jest atraktorem ...
 • Wnioskowanie logiczne za pomocą DNA. Reguła kontrapozycji 

  Rogowski, Łukasz (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2013)
  Obliczenia DNA (z ang. DNA computing) to nowa dziedzina informatyki, będąca alternatywą dla tradycyjnych systemów komputerowych, polegająca na wykorzystaniu cząsteczek molekularnych do rozwiązywania ...
 • Zastosowanie metody punktu odniesienia do znajdowania decyzji symetrycznie efektywnych w modelowaniu wielokryterialnym procesu negocjacji dwustronnych 

  Łodziński, Andrzej (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2013)
  W pracy przedstawiono metodę wyboru decyzji symetrycznie efektywnych w procesie negocjacji dwustronnych. Proces negocjacji modeluje się przy pomocy optymalizacji wielokryterialnej. Metoda ...
 • Projekt i implementacja aplikacji internetowej wspomagającej tworzenie planu zajęć 

  Rydzkowski, Łukasz (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2013)
  Generowanie planu zajęć jest problem złożonym obliczeniowo, który można spotkać w praktycznie każdej placówce edukacyjnej. Niniejszy artykuł przedstawia aplikację internetową wspomagającą tworzenie ...
 • Manipulator movement speed down using for object weight estimation 

  Vince, Tibor (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2013)
  Teach-Robot is simple 5 axles manipulator built on servo motors used for education purposes. Servo motors based on DC motor slow down due to the increased load. It is possible to estimate ...
 • Problemy wyznaczania optymalnej trajektorii obiektu na obszarze ograniczonym 

  Dramski, Mariusz (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2014)
  Podstawowym celem systemów informatycznych w transporcie jest wspomaganie procesu przemieszczenia ładunku lub ludzi z punktu początkowego do punktu docelowego. Poza typowymi funkcjami związanymi z informatyczną ...
 • Ewolucja systemów operacyjnych, języków programowania a kod virusów 

  Sobczak, Marcin; Apiecionek, Łukasz (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2014)
  Wirusy komputerowe mają obecnie wpływ na działanie wielu systemów, tak samo jak wirusy biologiczne na organizm człowieka. Można znaleźć podobieństwa w działaniu virusów komputerowych do biologicznym ...
 • System łączności do monitorowania wyposażenia i jednostek straży pożarnej 

  Kosowski, Tomasz; Jeliński, Marek; Stosik, Paweł; Motylewski, Rafał (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2014)
  Skuteczny i pewny system łączności jest warunkiem poprawnej pracy każdego systemu monitorowania. Systemy specjalnego przeznaczenie jak np. systemy używane przez Straż Pożarną muszą pracować we ...
 • Wybrane problemy projektowe hybrydowego systemu wspomagania decyzji dla służb ratowniczych PSP 

  Mirończuk, Marcin Michał; Maciak, Tadeusz (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2014)
  W artykule przedstawiono problematykę projektowania modelu hybrydowego systemu wspomagania decyzji dla Państwowej Straży Pożarnej. Do realizacji systemu wybrano metodę projektowania oprogramowania ...
 • Technologia LTE dla łączności z pojazdem komunikacji miejskiej 

  Gębczyński, Tomasz; Apiecionek, Łukasz (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2014)
  Obecnie najczęściej wybieraną technologią dostępu do sieci Internet jest technologia LTE. Gwarantuje ona uzyskania dużych przepływności danych przy stosunkowo niskich kosztach użytkowania. W niniejszym ...
 • Kompetencje ekspertów w informatycznym systemie wspomagania decyzji 

  Budziński, Ryszard; Fukacz, Marta; Becker, Jarosław (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2013)
  W artykule zaprezentowano model kompetencji ekspertów, który jest podsystemem opracowanym na potrzeby informatycznego systemu wspomagania decyzji. Na szczycie hierarchicznej struktury modelu ...
 • Skuteczność ochrony wizerunku świadka 

  Wosiak, Sylwester; Shchegoleva, Nadezhda Lvovna; Wiliński, Antoni (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2013)
  Gwałtowny wzrost liczby oraz wysoki stopień efektywności powszechnie dostępnych narzędzi biometrycznych do automatycznego wykrywania i rozpoznawania ludzkiej twarzy stawia pod znakiem zapytania skuteczność dotychczas ...

Zobacz więcej