Wyświetlanie pozycji 6-9 z 9

  • Wybrane problemy bezstratnej kompresji obrazów binarnych 

   Wójcik, Urszula; Frejlichowski, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i algorytmy związane z bezstratną kompresją obrazów binarnych. Dokonano przeglądu istniejących algorytmów bezstratnej kompresji, które są lub mogą być stosowane do obrazów ...
  • Wyznaczanie stref oddziaływania pola magnetycznego w gabinetach stosujących aparaturę do magnetoterapii 

   Kraszewski, Wojciech; Skowron, Mikołaj; Syrek, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   Pola magnetyczne niskich częstotliwości stosowane są w leczeniu wielu schorzeń. Szczególną rolę odgrywają przy stymulacji zrostu kostnego. W przypadku każdego ze schorzeń, pole może osiągać wartości, które według polskich ...
  • Zastosowanie algorytmów genetycznych do projektowania rozdrabniacza wielotarczowego 

   Rama, Roksana (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   Zakres pracy obejmuje wiadomości z zakresu algorytmów genetycznych oraz rozdrabniaczy wielotarczowych. Przedstawia funkcjonowanie algorytmu genetycznego, metody optymalizacji oraz cel badań wykorzystania algorytmów ...
  • Zastosowanie algorytmów poszukiwania z tabu do optymalizacji układania planu zajęć 

   Witczak, Eliza (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   Tabu Search jest mataheurystyką szukającą rozwiązania problemu poprzez nadzorowanie innych procedur heurystycznych lokalnego przeszukiwania, w celu eksploracji przestrzeni rozwiązań poza lokalne optimum. Proces przeszukiwania ...