Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Przegląd podstawowych metod reprezentacji kształtów 3D 

  Frejlichowski, Dariusz; Nuszkiewicz, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  W artykule przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań w dziedzinie reprezentowania kształtów trójwymiarowych, stosunkowo nowym podejściu do opisywania obiektów w przetwarzaniu, rozpoznawaniu i indeksowaniu obrazów. ...
 • Nieinwazyjne metody oceny i poprawy bezpieczeństwa systemów komputerowych bazujące na standardach DISA 

  Kołodziejczyk, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  Artykuł jest próbą analizy dostępnych, nieinwazyjnych metod pozwalających na całościową analizę i ocenę bezpieczeństwa systemów komputerowych. Opisane metody nie ingerują bezpośrednio w działanie gotowych systemów, skupiając ...
 • Wyznaczanie stref oddziaływania pola magnetycznego w gabinetach stosujących aparaturę do magnetoterapii 

  Kraszewski, Wojciech; Skowron, Mikołaj; Syrek, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  Pola magnetyczne niskich częstotliwości stosowane są w leczeniu wielu schorzeń. Szczególną rolę odgrywają przy stymulacji zrostu kostnego. W przypadku każdego ze schorzeń, pole może osiągać wartości, które według polskich ...
 • Przegląd i klasyfikacja zastosowań, metod oraz technik eksploracji danych 

  Mirończuk, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  Wzrost ilości danych jak i informacji w aktualnych systemach informacyjnych wymusił powstanie nowych procesów oraz technik i metod do ich składowania, przetwarzania oraz analizowania. Do analizy dużych zbiorów danych ...
 • Algorytm pszczeli w optymalizacji modelu przepływowego szeregowania zadań 

  Popielarski, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  Problem optymalizacji przy ograniczonych zasobach jest jednym z podstawowych tematów w informatyce. Algorytm pszczeli z szerszej grupy algorytmów stadnych, wynaleziony i przedstawiony w połowie ostatniej dekady, wydaje ...
 • Zastosowanie algorytmów genetycznych do projektowania rozdrabniacza wielotarczowego 

  Rama, Roksana (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  Zakres pracy obejmuje wiadomości z zakresu algorytmów genetycznych oraz rozdrabniaczy wielotarczowych. Przedstawia funkcjonowanie algorytmu genetycznego, metody optymalizacji oraz cel badań wykorzystania algorytmów ...
 • Szybka dyskretna transformata sinusowa 

  Rychcicki, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  Celem pracy jest zaproponowanie szybkiej metody obliczeniowej pozwalającej na wyznaczenie DST-IV (oraz transformaty odwrotnej) o złożoności O(n*lgn) pod względem liczby mnożeń. Wybór DST-IV podyktowany jest brakiem ...
 • Zastosowanie algorytmów poszukiwania z tabu do optymalizacji układania planu zajęć 

  Witczak, Eliza (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  Tabu Search jest mataheurystyką szukającą rozwiązania problemu poprzez nadzorowanie innych procedur heurystycznych lokalnego przeszukiwania, w celu eksploracji przestrzeni rozwiązań poza lokalne optimum. Proces przeszukiwania ...
 • Wybrane problemy bezstratnej kompresji obrazów binarnych 

  Wójcik, Urszula; Frejlichowski, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
  W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i algorytmy związane z bezstratną kompresją obrazów binarnych. Dokonano przeglądu istniejących algorytmów bezstratnej kompresji, które są lub mogą być stosowane do obrazów ...