Wyświetlanie pozycji 2-9 z 9

    • Nieinwazyjne metody oceny i poprawy bezpieczeństwa systemów komputerowych bazujące na standardach DISA 

      Kołodziejczyk, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
      Artykuł jest próbą analizy dostępnych, nieinwazyjnych metod pozwalających na całościową analizę i ocenę bezpieczeństwa systemów komputerowych. Opisane metody nie ingerują bezpośrednio w działanie gotowych systemów, skupiając ...
    • Przegląd i klasyfikacja zastosowań, metod oraz technik eksploracji danych 

      Mirończuk, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
      Wzrost ilości danych jak i informacji w aktualnych systemach informacyjnych wymusił powstanie nowych procesów oraz technik i metod do ich składowania, przetwarzania oraz analizowania. Do analizy dużych zbiorów danych ...
    • Przegląd podstawowych metod reprezentacji kształtów 3D 

      Frejlichowski, Dariusz; Nuszkiewicz, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
      W artykule przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań w dziedzinie reprezentowania kształtów trójwymiarowych, stosunkowo nowym podejściu do opisywania obiektów w przetwarzaniu, rozpoznawaniu i indeksowaniu obrazów. ...
    • Szybka dyskretna transformata sinusowa 

      Rychcicki, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
      Celem pracy jest zaproponowanie szybkiej metody obliczeniowej pozwalającej na wyznaczenie DST-IV (oraz transformaty odwrotnej) o złożoności O(n*lgn) pod względem liczby mnożeń. Wybór DST-IV podyktowany jest brakiem ...
    • Wybrane problemy bezstratnej kompresji obrazów binarnych 

      Wójcik, Urszula; Frejlichowski, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
      W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i algorytmy związane z bezstratną kompresją obrazów binarnych. Dokonano przeglądu istniejących algorytmów bezstratnej kompresji, które są lub mogą być stosowane do obrazów ...
    • Wyznaczanie stref oddziaływania pola magnetycznego w gabinetach stosujących aparaturę do magnetoterapii 

      Kraszewski, Wojciech; Skowron, Mikołaj; Syrek, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
      Pola magnetyczne niskich częstotliwości stosowane są w leczeniu wielu schorzeń. Szczególną rolę odgrywają przy stymulacji zrostu kostnego. W przypadku każdego ze schorzeń, pole może osiągać wartości, które według polskich ...
    • Zastosowanie algorytmów genetycznych do projektowania rozdrabniacza wielotarczowego 

      Rama, Roksana (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
      Zakres pracy obejmuje wiadomości z zakresu algorytmów genetycznych oraz rozdrabniaczy wielotarczowych. Przedstawia funkcjonowanie algorytmu genetycznego, metody optymalizacji oraz cel badań wykorzystania algorytmów ...
    • Zastosowanie algorytmów poszukiwania z tabu do optymalizacji układania planu zajęć 

      Witczak, Eliza (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
      Tabu Search jest mataheurystyką szukającą rozwiązania problemu poprzez nadzorowanie innych procedur heurystycznych lokalnego przeszukiwania, w celu eksploracji przestrzeni rozwiązań poza lokalne optimum. Proces przeszukiwania ...