Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Zarządzanie i sterowanie siecią wodociągową w oparciu o modele matematyczne 

  Stachura, Maciej; Fajdek, Bartłomiej; Studziński, Jan (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
  W artykule przedstawiono propozycję narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie i sterowanie siecią wodociągową. Kluczowym elementem systemu jest baza danych z informacjami o sieci wodociągowej, wykorzystywanymi ...
 • Analiza porównawcza metod pomiaru kapitału intelektualnego 

  Dominiak, Przemysław; Mercik, Jacek (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
  Kapitał intelektualny jest, w ogólności, uznawany za tę składową wartości rynkowej przedsiębiorstwa, która nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w jego sprawozdaniach finansowych (Dominiak i in., 2011). Autorzy artykułu ...
 • Problem wyboru policy-mix w grze fiskalno-monetarnej z zastosowaniem funkcji logistycznej 

  Woroniecka-Leciejewicz, Irena (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
  Praca przedstawia problem wyboru policy-mix, rozumianej jako kombinacja polityki pieniężnej i budżetowej o określonym stopniu restrykcyjności/ekspansywności w kontekście analizy różnych możliwych stanów równowagi w grze ...
 • Przykład analizy strategii wyboru w głosowaniu aprobującym 

  Przybyszewski, Krzysztof; Sosnowska, Honorata (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
  W niniejszej pracy opisany zostanie eksperyment, w którym badano jakie strategie wyboru przyjmują głosujący metodą głosowania aprobującego i czy różnią się one od używanych w klasycznej metodzie większościowej. Eksperyment ...