Wyświetlanie pozycji 1-20 z 76

  • Active object design pattern 

   Górski, Łukasz (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2011)
   Parallelization of software plays nowadays a major role in software efficiency increase. The paper aims to present an active object design pattern and to point out its usefulness in parallel programs design. The ProActive ...
  • Algorithms for testing security in graphs 

   Hiler, Arkadiusz; Lewoń, Robert; Małafiejski, Michał (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2014)
   In this paper we propose new algorithmic methods giving with a high probability the correct answer to the decision problem of security in graphs. For a given graph G and a subset S of a vertex set of G we have to decide ...
  • Algorytm pszczeli w optymalizacji modelu przepływowego szeregowania zadań 

   Popielarski, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010)
   Problem optymalizacji przy ograniczonych zasobach jest jednym z podstawowych tematów w informatyce. Algorytm pszczeli z szerszej grupy algorytmów stadnych, wynaleziony i przedstawiony w połowie ostatniej dekady, wydaje ...
  • Algorytmy modelowania komputerowego miejskich sieci kanalizacyjnych 

   Bogdan, Lucyna; Petriczek, Grażyna; Studziński, Jan (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
   W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z modelowaniem sieci kanalizacyjnej. Modelowanie sieci kanalizacyjnej jest częścią zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania miejskim ...
  • Analiza porównawcza metod pomiaru kapitału intelektualnego 

   Dominiak, Przemysław; Mercik, Jacek (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
   Kapitał intelektualny jest, w ogólności, uznawany za tę składową wartości rynkowej przedsiębiorstwa, która nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w jego sprawozdaniach finansowych (Dominiak i in., 2011). Autorzy artykułu ...
  • Analiza rozmieszenia wyrazów w zdaniach w celu detekcji czasowników 

   Niewiarowski, Artur (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
   Artykuł przedstawia analizę wyników próby detekcji czasowników wyprowadzonych przez mechanizm typu text mining, oparty o model cech wyrazów w zdaniach, bazujący na strukturze relacyjnej bazy danych. Podjęta została próba ...
  • Ataki z wykrzystaniem serwera DNS (Domain Name System) 

   Antkowiak, Magdalena; Engler, Maria; Kośmider, Magdalena (2015)
   Serwery DNS (Domain Name System) to pewnego rodzaju książka telefoniczna Internetu. Bez nich nie byłoby możliwe wywołanie żadnej strony internetowej, nasz komputer nie widziałby, jak przyporządkować ...
  • Biologia syntetyczna: budowanie funkcjonalnych układów ze standaryzowanych części 

   Jankowska, Elżbieta; Szczepaniak, Krzysztof; Sabat, Dorota (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2013)
   Biologia syntetyczna to nowa, dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauk biologicznych, łącząca elementy biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i bioinformatyki. Jej założeniem jest ...
  • Crowdsourcing in rescue fire service - proposed application 

   Mirończuk, Marcin (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2011)
   This article describes the author's proposal to apply crowdsourcing in Polish rescue fire service. This article also describes basic principles for implementing an crowdsourcing information platform in ...
  • Developing the computerization concept of the commercial agency by combining analytical perspectives 

   Jeż, Szymon; Susłow, Walery (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2011)
   The article presents the case of study of the computerization concept of a typical commercial agency, worked out through the view model and viewpoints framework. Simultaneous use of standard (business, object, ...
  • Dwie twarze struktury przestrzennej białek - zastosowanie wiedzy o białkach samoistnie nieuporządkowanych w racjonalnym projektowaniu leków 

   Górka, Adam; Bonarek, Piotr (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2013)
   Białka są podstawowymi składnikami żywych komórek. Prawidłowe rozumienie cech ich struktury przestrzennej jest kluczowe dla zrozumienia ich funkcjonowania w organizmach żywych. Białka mogą przebywać w czterech ...
  • Ewolucja systemów operacyjnych, języków programowania a kod virusów 

   Sobczak, Marcin; Apiecionek, Łukasz (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2014)
   Wirusy komputerowe mają obecnie wpływ na działanie wielu systemów, tak samo jak wirusy biologiczne na organizm człowieka. Można znaleźć podobieństwa w działaniu virusów komputerowych do biologicznym ...
  • Foxboard embedded system and recognition of isolated words for control of mechatronic system 

   Bučko, Radoslav (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2016-04-12)
   This paper describes the Fox Board embedded system, Teach-Robot mechatronic system and spectrograms, which have been chosen as a method of speech recognition. Three-windows functions were used in order to ...
  • Fuzzy logic control system of the feeder for the stone crushing line 

   Wiercioch, Krzysztof (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2011)
   This paper presents the control system in the stone crushing line and its model developed using Matlab-Simulink software. The simulation was performed using a fuzzy controller, which includes fuzzification block., an ...
  • Generowanie estymatorów sygnału drganiowego modułem programu Sibi w środowisku obliczeniowym MatLab 

   Łukasiewicz, Marcin; Kałaczyński, Tomasz; Liss, Michał (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
   Drgania i hałas są nieodzownym elementem w trakcie eksploatacji jakiejkolwiek maszyny. Niekiedy dochodzi jednak do znacznie intensywniejszego generowania tych czynników, które w sferze wibrodiagnostyki są cenną informacją ...
  • Idea skierowanych liczb rozmytych - obserwacja rozmyta 

   Wilczyńska-Sztyma, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
   Niniejsze opracowanie ma stanowić przyczynek do szerszej refleksji nad sensem powstania skierowanych liczb rozmytych (ang. Ordered Fuzzy Numbers). Przykłady te mają przekonać nie tylko do nowatorskiego podejścia do algebry ...
  • IDS/IPS: systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom do sieci komputerowych 

   Wrzesień, Marian; Olejnik, Łukasz; Ryszawa, Piotr (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
   Zostały zaprezentowane systemy: IDS (ang. Intrusion Detection System) i IPS (Intrusion Prevention System). Systemy te są wykorzystywane do wykrywania odpowiednio włamań (IDS) i zapobiegania włamaniom (IPS). Technologie ...
  • Implementacja algorytmu funkcji skrótu MD5 w języku C++ 

   Makowski, Wojciech (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2014)
   Algorytm funkcji skrótu MD5 to jeden z najpopularniejszych sposobów uzyskania skrótu wiadomości. Otrzymane skróty mogą służyć jako podpisy cyfrowe plików lub ciągów znaków. Niniejszy artykuł przedstawia ...
  • Implementacja liczb OFN i L-R w kalkulatorze porównawczym 

   Kopyszka, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
   Artykuł ten pokazuje znaczenie logiki rozmytej w życiu codziennym. Zawiera on podstawowe pojęcia z tej dziedziny. Wskazuje praktyczne wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych. Porównuje jej arytmetykę z arytmetyką skierowanych ...
  • Kompetencje ekspertów w informatycznym systemie wspomagania decyzji 

   Budziński, Ryszard; Fukacz, Marta; Becker, Jarosław (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2013)
   W artykule zaprezentowano model kompetencji ekspertów, który jest podsystemem opracowanym na potrzeby informatycznego systemu wspomagania decyzji. Na szczycie hierarchicznej struktury modelu ...