DSpace Repository

Praktyki pedagogiczne drogą do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela

Show simple item record

dc.contributor.author Sobieszczyk, Maria
dc.contributor.author Wojciechowska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-02-11T12:53:58Z
dc.date.available 2016-02-11T12:53:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 1, s. 51-60 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3071
dc.description The article is an attempt to present the way of achieving mastery of the teaching craft. One of its elements is the implementation of teaching practices for students of early childhood and preschool education. It is the practice that gives students a chance to participate in various educational situations in school and kindergarten. Furthermore, the authors attempt to indicate the role of an academic teacher and a teacher – internship supervisor in an institution. The article also presents a reader with the solution examples related to the organization of the practises for students. en_US
dc.description.abstract Artykuł jest próbą zaprezentowania drogi dochodzenia do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela. Jednym z elementów tej drogi jest realizacja praktyk pedagogicznych przez studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Właśnie one dają im szanse na uczestniczenie w różnych sytuacjach edukacyjnych w szkole i przedszkolu. Autorki próbują ponadto wskazać na rolę nauczyciela akademickiego oraz nauczyciela-opiekuna praktykanta w placówce. Czytelnik znajdzie w prezentowanym tekście także propozycje rozwiązań związanych z organizacją praktyk. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogika wczesnoszkolna en_US
dc.subject mistrzostwo pedagogiczne en_US
dc.subject plan praktyk en_US
dc.subject praktyki pedagogiczne en_US
dc.subject profesjonalny nauczyciel en_US
dc.subject early childhood education en_US
dc.subject teaching practice en_US
dc.subject professional teacher en_US
dc.subject practice programme en_US
dc.subject pedagogical mastery en_US
dc.title Praktyki pedagogiczne drogą do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela en_US
dc.title.alternative Teaching practice as a means to achieve mastery of the craft of teaching en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record