DSpace Repository

„Blisko, coraz bliżej” - o doświadczaniu rzeczywistości przyrodniczej przez dziecko w edukacji wczesnoszkolnej

Show simple item record

dc.contributor.author Grabowska, Tatiana
dc.date.accessioned 2016-02-11T12:46:51Z
dc.date.available 2016-02-11T12:46:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 1, s. 61-69 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3070
dc.description Learning about nature at school is very diverse, sometimes occasional, not to say – accidental, dominated by pictures, illustrations, electronic media and multimedia drives. The teacher, as the organizer of the school knowledge implementation, plays the key role in enhancing possibilities of child’s cognition of nature. It is the teacher who should initiate the child’s learning, activate the cognitive curiosity, help to phrase questions and the desire to explore natural environment. Unfortunately, numerous observations of school reality show that a child’s cognition of the natural world is limited to a passive looking through the classroom windows or enjoying the “paper” or digitalized world. en_US
dc.description.abstract Szkolne poznawanie przyrody jest różne, czasem okazjonalne, żeby nie powiedzieć przypadkowe, zdominowane przez kolorowe ilustracje, środki elektroniczne, multimedialne czytniki. Ogromną rolę w możliwościach poznawania przyrody należy przyznać nauczycielowi – organizatorowi szkolnego poznania. To właśnie on powinien być inicjatorem dziecięcego poznania, wzbudzać ciekawość poznawczą, inicjować pytania, jakie dzieci mogłyby stawiać, poszukiwać, wspólnie eksplorować naturalne środowisko. Niestety, na podstawie licznych obserwacji rzeczywistości szkolnej trzeba zauważyć, że dziecięce poznawanie, doświadczanie przyrody ogranicza się często do oglądu przyrody przez klasowe szyby, podziwiania „papierowego”, „multimedialnego” odtworzonego świata. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject edukacja wczesnoszkolna en_US
dc.subject poznawanie przyrody en_US
dc.subject nauczyciel organizator aktywności ucznia en_US
dc.subject early-childhood education en_US
dc.subject learning about nature en_US
dc.subject teacher as the organizer of student’s activities en_US
dc.title „Blisko, coraz bliżej” - o doświadczaniu rzeczywistości przyrodniczej przez dziecko w edukacji wczesnoszkolnej en_US
dc.title.alternative “Close, closer and closer” - experiencing natural reality by the child in early education en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record